Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
1 februari 2024 Nieuws

Controleplicht of niet?

Het kabinet heeft in december 2023 ingestemd met de verhoging van de controlegrenzen voor wettelijke controles over het boekjaar 2023. Daardoor worden minder bedrijven verplicht tot controle van de jaarcijfers door een accountant en het opstellen van een bestuursverslag. De lasten voor bedrijven en de druk op de controle-capaciteit van accountants worden hierdoor verlaagd. De nieuwe controlegrenzen gelden voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het zogenaamde ‘inloopjaar’. Hieronder staat schematisch aangegeven hoe dit in de praktijk uitpakt.