Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Externe verslaggeving op maat

Bouw je eigen cursus!

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Waar Op jouw kantoor
Prijs Leden: € 2000 | Niet-leden: € 2400

Ieder accountantskantoor heeft eigen wensen en behoeftes als het gaat om het bijhouden van vakkennis. Een essentieel onderdeel van het vak is Externe Verslaggeving. Een uitgebreid onderwerp dat wij in blokken hebben geknipt. Jij bepaalt welke onderwerpen belangrijk zijn voor jouw kantoor en dus jouw cursus Externe Verslaggeving.

Wil je dat wij deze cursus bij jou op kantoor verzorgen?

Mail ons!

 

Prijzen

De incompany prijs is als volgt opgebouwd (voor leden van Auxilium):
3 PE uren € 2.000
4 PE uren € 2.100
5 PE uren € 2.200
6 PE uren € 2.300

Voor niet leden rekenen wij € 400 extra op de bovengenoemde prijs.

De prijzen zijn gebaseerd op groepen van maximaal 16 deelnemers. Boven de 16 personen bedraagt de prijs per extra deelnemer € 50 voor leden en € 70 voor niet leden. De prijs is inclusief voorbereiding en reistijd. De prijs is exclusief btw en reiskosten (€ 0,35 per km).

Maak een keuze uit de volgende blokken:

Blokken van 1 uur: 

1.Immateriële vaste activa
• Algemeen
• Goodwill
• Kosten van ontwikkeling
• Kosten van licenties

2. Voorraden en onderhanden projecten
• Waarderingsgrondslagen
• Voorraden
• Onderhanden werken
• Onderhanden projecten

3. Jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit
• Uitgangspunt continuïteitsbeginsel
• Signalen van discontinuïteit
• Gevolgen voor verklaring/toelichting

4. Significante aangelegenheden
• Wat zijn significante aangelegenheden?
• Waar vind ik significante aangelegenheden?
• Wat moet ik hiervan vastleggen in een samenstellingsdossier?

Blokken van 1,5 uur: 

5. Algemene informatie jaarrekening
• Beginselen bij opstellen jaarrekening
• Stelsel- en schattingswijzigingen
• Gebeurtenissen na balansdatum
• Termijnen

6. Deelnemingen
• Rubricering kapitaalbelangen
• Waardering deelnemingen
• Verwerking negatieve deelneming
• Wettelijke reserve deelneming

7. Eigen vermogen
• Kapitaalmutaties
• Soorten aandelenkapitaal
• Inkoop en afstempeling
• Verwateringsresultaten

8. Voorzieningen en verplichtingen
• Rubricering voorzieningen/verplichtingen
• Soorten voorzieningen
• Voorwaardelijke verplichtingen
• Gebeurtenissen na balansdatum

Blokken van 2 uur: 

9. Onroerend goed
• Waarderingsgrondslagen
• Commerciële jaarrekening
• Jaarrekening fiscaal
• Herwaarderingen
• Herinvesteringsreserves

10. Jaarrekening op fiscale grondslag
• Uitgangpunten bij fiscale grondslag
• Vereisten aan toelichting
• Onroerend goed
• Deelnemingen
• Herinvesteringsreserves

11. Jaarverslaggeving bij organisaties zonder winststreven
• Algemeen
• Jaarverslag
• Bestemmingsreserves
• Bestemmingsfonds
• Fondsenwervende instellingen

Prijzen

De incompany prijs is als volgt opgebouwd (voor leden van Auxilium):
3 PE uren € 2.000
4 PE uren € 2.100
5 PE uren € 2.200
6 PE uren € 2.300

Voor niet leden rekenen wij € 400 extra op de bovengenoemde prijs.

De prijzen zijn gebaseerd op groepen van maximaal 16 deelnemers. Boven de 16 personen bedraagt de prijs per extra deelnemer € 50 voor leden en € 70 voor niet leden. De prijs is inclusief voorbereiding en reistijd. De prijs is exclusief btw en reiskosten (€ 0,35 per km).

Op afspraak Op jouw kantoor

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Externe verslaggeving op maat cursus.

Gerelateerde cursussen