Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17

Praktijkopleiding gevorderd assistent accountant

Kennistraject accountancy en fiscaal

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Waar Eindhoven, Van der Valk
Wanneer 5 april 2023, dag 1 accountancy
Tijd 10:00-17:00 uur
Soort Meerdaagse training | Incompany
Vakgebied Accountancy | Fiscaal
Doelgroep Assistent accountants met circa 4 jaar ervaring
Prijs Leden: € 225 | Niet-leden: € 250

Een ervaren assistent met voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling, heeft bij de werkgever geen reden om het honk te verlaten. De krapte op de arbeidsmarkt in de accountancy vraagt van de werkgever een andere houding: het behouden van goed personeel is belangrijk. En daarvoor moet je werken aan het toekomstperspectief van jouw assistent accountant!

Het reguliere onderwijs biedt geen mogelijkheden om de basiskennis op het gebied van de jaarrekening en de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uit te diepen. Daarom heeft Auxilium een zeer praktijkgerichte achtdaagse opleiding ontwikkeld om de assistent accountant te voorzien van kennis en vaardigheden. In deze praktijkopleiding komt theorie alleen aan de orde voor het begrip van wetten en regels, de focus ligt op de directe koppeling naar de werkvloer. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.

Het resultaat van deze opleiding is dat je meer werkzaamheden van een hoger niveau aan jouw assistent kunt toevertrouwen. Jouw assistent is vaak het eerste aanspreekpunt voor jouw cliënten. Door meer basiskennis verlopen deze contacten beter. Jouw assistent is beter in staat om advieskansen te herkennen en mogelijk op te pakken. Kortom, het mes snijdt aan meerdere kanten. En laten we niet vergeten: investeren in jouw medewerkers is ook een blijk van waardering.

Deelnemer oktober 2022

 Sterke aansluiting met de praktijk en wat daarin (vaak) fout gaat, in plaats van enkel theoretische verdieping.

In deze praktijkopleiding wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over ondergenoemde onderwerpen. De praktijkopleiding bestaat uit 4 dagen over accountancy (Ed Suiker RA) en/of 4 dagen over fiscale onderwerpen (Mariëtte Rodenburg RB).

Onderwerpen Accountancy:

Accountancy dag 1: De samenstellingsopdracht​
De uitvoering van een samenstellingsopdracht is flink veranderd. We staan stil bij de inhoud van Standaard 4410 en vertalen de Standaard naar de praktijk. Daarbij aandacht voor de afbakening tussen administratieve dienstverlening en samenstellen en de wijze waarop aandacht besteed moet worden aan de significante aangelegenheden. Vanzelfsprekend komen de belangrijkste punten uit NBA Handreiking 1136, met de 11 altijd verplichte dossierstukken en de 10 indien van toepassing zijnde dossierstukken aan bod.

Let op de inhoud van deze cursusdag is minder van belang voor assistenten die werkzaam zijn op een administratiekantoor, de regelgeving die wordt behandeld is gericht op een accountantskantoor.

Accountancy dag 2: Algemene kennis van jaarverslaggeving

 • Wat zijn de criteria voor opname en vermelding van gegevens?
 • We bekijken de algemene grondslagen bij de jaarrekening (voorzichtigheidsbeginsel, toerekeningsbeginsel, realisatiebeginsel, matchingsbeginsel, stelselwijziging/schattingswijziging en de grondslagen van waardering en resultaatbepaling).
 • Hoe zit het met de jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen? Wat houdt een een jaarrekening op fiscale grondslag in voor kleine en micro rechtspersonen? En we bespreken de publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen​.

Accountancy dag 3: De belangrijkste posten op de debetzijde van de balans

 • ​Immateriële vaste activa (met name goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen, wettelijke reserve) ►Voorraden en onderhanden werken ►Onderhanden projecten

Accountancy dag 4: De belangrijkste posten op de creditzijde van de balans

 • Eigen vermogen ►uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
 • Voorzieningen ►Pensioenen, lijfrentes en stamrecht ►Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderwerpen Fiscaal: 
Fiscaal dag 1: Belastingen: algemeen en box 1 IB

 • Wat zijn belastingen en hoe worden de regels vastgesteld en waar zijn ze te vinden?
 • Hoe is de belastingheffing in Nederland georganiseerd?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de belastingplichtige en de Belastingdienst?
 • Wat te doen als je het niet eens bent met de Belastingdienst (bezwaarprocedure)?
 • Boxregels
 • Partnerregels
 • Periodieke uitkeringen
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • De eigen woning

​ Fiscaal dag 2: Box 1: deel II winst uit onderneming

 • Inkomsten uit bijverdiensten (de zelfstandige, niet zijnde ondernemer)
 • Wie is ondernemer? Wat is het begin en einde van de onderneming?
 • Winstberekening
 • Beperkt aftrekbare kosten
 • Vermogensetikettering
 • Werkruimte ondernemer
 • Investeren en afschrijven
 • Fiscale oudedagsreserve
 • ​Ondernemersaftrek

Fiscaal dag 3: Loonbelasting en box 3 (inkomsten uit vermogen)

 • Wie betaalt de loonbelasting?
 • Wat is een dienstbetrekking?
 • De inhoudingsplichtige
 • Wat is loon?
 • Wat kan onbelast blijven (werkkostenregeling)
 • Loon in natura
 • Gebruikelijk loon van de DGA
 • De werking van box 3
 • Wat zijn bezittingen wat zijn schulden?
 • Belang toedeling box 3 vermogen
 • Verliesverrekening in de Inkomstenbelasting
 • Aftrekbare onderhoudsverplichtingen
 • Aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten

Fiscaal dag 4: Box 2: aanmerkelijk belang en Vennootschapsbelasting

 • Wat is een aanmerkelijk belang en wie heeft het?
 • Berekening inkomsten, begrippen regulier voordeel, vervreemdingsvoordeel
 • Bijzondere regelingen bij echtscheiding en overlijden
 • Inkomsten uit ter beschikkingstelling van vermogen (TBS) ​
 • Voor welke entiteiten geldt de vennootschapsbelasting?
 • Winstbepaling, beperkt aftrekbare kosten
 • Herinvesteringsreserve
 • Deelnemingsvrijstelling,
 • Fiscale eenheid
 • Verliesverrekening​ in de Vennootschapsbelasting
 • Gecombineerd tarief VPB + plus box 2

Prijzen

Prijs praktijkopleiding
De genoemde prijs is per dag. Wil je je inschrijven voor de hele opleiding of één of meerdere losse dagen? Geef dit goed aan bij het inschrijven of bel met ons secretariaat (033 433 72 17).

Schrijf je je in via onze website? Je ziet bij het inschrijfformulier alleen de startdatum staan van een cyclus van 4 dagen: accountancy of fiscaal. Kies je voor deze datum en geef je verder niets aan bij de opmerkingen dan nemen wij aan dat je voor alle 4 dagen van deze cyclus inschrijft. Wil je de hele praktijkopleiding (8 dagen) volgen, dan kies je 2 startdata: 1 voor de 4 accountancy dagen en 1 voor de 4 fiscale dagen. Wil je dagen onderling wisselen, bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen je graag!

Stuur een mail!

Schrijf je je in via MijnAuxilium?  Als je ingelogd bent zie je de losse cursusdata, je schrijft per dag in. A= accountancy F= fiscaal. De STAP variant is alleen voor het STAP-budget. Kom je er niet uit? Bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen je graag!

Incompany prijs

€ 1.750 per cursusdag voor leden van Auxilium
€ 2.200 per cursusdag voor niet leden
De prijzen gelden voor een groep van maximaal 16 deelnemers en zijn inclusief materiaal en reistijd, exclusief reiskosten en btw.

05-04-2023 - 26-04-2023 Eindhoven, Van der Valk
12-04-2023 - 26-04-2023 Eindhoven, Van der Valk
19-04-2023 - 26-04-2023 Eindhoven, Van der Valk
26-04-2023 Eindhoven, Van der Valk
12-05-2023 - 23-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
26-05-2023 - 23-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
30-05-2023 - 27-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
06-06-2023 - 27-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
09-06-2023 - 23-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
20-06-2023 - 27-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
23-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep
27-06-2023 Leusden, Auxilium Adviesgroep

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Praktijkopleiding gevorderd assistent accountant cursus. Heb je een account? Log dan eerst in.

Gerelateerde cursussen