Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Praktijkopleiding gevorderd assistent accountant

Kennistraject accountancy en fiscaal

Cursusinformatie

Alle handige informatie op een rijtje
Waar 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 4 accountancy
Wanneer 21 mei 2024
Tijd 10:00-17:00 uur
Prijs Leden: € 250 | Niet-leden: € 275
alle cursusdata + locaties

Een ervaren assistent met voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling, heeft bij de werkgever geen reden om het honk te verlaten. De krapte op de arbeidsmarkt in de accountancy vraagt van de werkgever een andere houding: het behouden van goed personeel is belangrijk. En daarvoor moeten we werken aan het toekomstperspectief van de assistent accountant!

Het reguliere onderwijs biedt geen mogelijkheden om de basiskennis op het gebied van de jaarrekening en de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting uit te diepen. Daarom heeft Auxilium een zeer praktijkgerichte achtdaagse opleiding ontwikkeld om de assistent accountant te voorzien van kennis en vaardigheden. In deze praktijkopleiding komt theorie alleen aan de orde voor het begrip van wetten en regels, de focus ligt op de directe koppeling naar de werkvloer. Dit doen we aan de hand van casuïstiek.

Het resultaat van deze opleiding is dat er meer werkzaamheden van een hoger niveau naar de assistent kunnen. De assistent is vaak het eerste aanspreekpunt voor cliënten. Door meer basiskennis verlopen deze contacten beter. Een assistent is straks beter in staat om advieskansen te herkennen en mogelijk op te pakken. Kortom, het mes snijdt aan meerdere kanten. En laten we niet vergeten: investeren in medewerkers is ook een blijk van waardering.

Bekijk de tab ‘overige informatie’ voor uitleg over inschrijven en meer. 

Planning

Locatie Leusden voorjaar 2024
7 mei 2024 dag 1 Accountancy (let op: dit is een dinsdag, de andere cursusdagen zijn op donderdag)
16 mei 2024 dag 2 Accountancy
23 mei 2024 dag 3 Accountancy
30 mei 2024 dag 4 Accountancy

6 juni 2024 dag 1 Fiscaal
13 juni 2024 dag 2 Fiscaal
20 juni 2024 dag 3 Fiscaal
4 juli 2024 dag 4 Fiscaal

Locatie Leusden najaar 2024
8 oktober 2024 dag 1 Accountancy
15 oktober 2024 dag 2 Accountancy
5 november 2024 dag 3 Accountancy
12 november 2024 dag 4 Accountancy

26 november 2024 dag 1 fiscaal
3 december 2024 dag 2 fiscaal
10 december 2024 dag 3 fiscaal
17 december 2024 dag 4 fiscaal

Locatie ‘s-Hertogenbosch (Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch – Vught) voorjaar en najaar 2024
23 april 2024 dag 1 Accountancy
30 april 2024 dag 2 Accountancy
14 mei 2024 dag 3 Accountancy
21 mei 2024 dag 4 Accountancy

17 oktober 2024 dag 1 Fiscaal
31 oktober 2024 dag 2 Fiscaal
14 november 2024 dag 3 Fiscaal
28 november 2024 dag 4 Fiscaal

Locatie Zwolle (Van der Valk)

17 september 2024 dag 1 Fiscaal
24 september 2024 dag 2 Fiscaal
1 oktober 2024 dag 3 Fiscaal
8 oktober 2024 dag 4 Fiscaal

15 oktober 2024 dag 1 Accountancy
22 oktober 2024 dag 2 Accountancy
5 november 2024 dag 3 Accountancy
12 november 2024 dag 4 Accountancy

Deelnemer Praktijkopleiding Gevorderd assistent accountant

 Sterke aansluiting met de praktijk en wat daarin (vaak) fout gaat, in plaats van enkel theoretische verdieping.

In deze praktijkopleiding wordt de stof behandeld aan de hand van casuïstiek en wordt er voldoende tijd ingeruimd om vragen te stellen en te discussiëren over ondergenoemde onderwerpen. De praktijkopleiding bestaat uit 4 dagen over accountancy en/of 4 dagen over fiscale onderwerpen.

Onderwerpen Accountancy:

Accountancy dag 1: De samenstellingsopdracht​
De uitvoering van een samenstellingsopdracht is flink veranderd. We staan stil bij de inhoud van Standaard 4410 en vertalen de Standaard naar de praktijk. Daarbij aandacht voor de afbakening tussen administratieve dienstverlening en samenstellen en de wijze waarop aandacht besteed moet worden aan de significante aangelegenheden. Vanzelfsprekend komen de belangrijkste punten uit NBA Handreiking 1136, met de 11 altijd verplichte dossierstukken en de 10 indien van toepassing zijnde dossierstukken aan bod.

Let op de inhoud van deze cursusdag is minder van belang voor assistenten die werkzaam zijn op een administratiekantoor, de regelgeving die wordt behandeld is gericht op een accountantskantoor.

Accountancy dag 2: Algemene kennis van jaarverslaggeving

 • Wat zijn de criteria voor opname en vermelding van gegevens?
 • We bekijken de algemene grondslagen bij de jaarrekening (voorzichtigheidsbeginsel, toerekeningsbeginsel, realisatiebeginsel, matchingsbeginsel, stelselwijziging/schattingswijziging en de grondslagen van waardering en resultaatbepaling).
 • Hoe zit het met de jaarverslaggeving voor micro-ondernemingen? Wat houdt een jaarrekening op fiscale grondslag in voor kleine en micro rechtspersonen? En we bespreken de publicatieverplichtingen micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen​.

Accountancy dag 3: De belangrijkste posten op de debetzijde van de balans

 • ​Immateriële vaste activa (met name goodwill)
 • Materiële vaste activa (vastgoed, afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen)
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, negatieve deelnemingen, wettelijke reserve) ►Voorraden en onderhanden werken ►Onderhanden projecten

Accountancy dag 4: De belangrijkste posten op de creditzijde van de balans

 • Eigen vermogen ►uitbreiding/vermindering (inkoop, intrekking en afstempeling)
 • Voorzieningen ►Pensioenen, lijfrentes en stamrecht ►Reorganisatie, groot onderhoud, claims, verlieslatende contracten (rente-swaps)
 • Leasing (financial versus operational)
 • Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderwerpen Fiscaal: 
Fiscaal dag 1: Belastingen: algemeen en box 1 IB

 • Wat zijn belastingen en hoe worden de regels vastgesteld en waar zijn ze te vinden?
 • Hoe is de belastingheffing in Nederland georganiseerd?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de belastingplichtige en de Belastingdienst?
 • Wat te doen als je het niet eens bent met de Belastingdienst (bezwaarprocedure)?
 • Boxregels
 • Partnerregels
 • Periodieke uitkeringen
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • De eigen woning

​ Fiscaal dag 2: Box 1: deel II winst uit onderneming

 • Inkomsten uit bijverdiensten (de zelfstandige, niet zijnde ondernemer)
 • Wie is ondernemer? Wat is het begin en einde van de onderneming?
 • Winstberekening
 • Beperkt aftrekbare kosten
 • Vermogensetikettering
 • Werkruimte ondernemer
 • Investeren en afschrijven
 • Fiscale oudedagsreserve
 • ​Ondernemersaftrek

Fiscaal dag 3: Loonbelasting en box 3 (inkomsten uit vermogen)

 • Wie betaalt de loonbelasting?
 • Wat is een dienstbetrekking?
 • De inhoudingsplichtige
 • Wat is loon?
 • Wat kan onbelast blijven (werkkostenregeling)
 • Loon in natura
 • Gebruikelijk loon van de DGA
 • De werking van box 3
 • Wat zijn bezittingen wat zijn schulden?
 • Belang toedeling box 3 vermogen
 • Verliesverrekening in de Inkomstenbelasting
 • Aftrekbare onderhoudsverplichtingen
 • Aftrekbare giften
 • Aftrekbare zorgkosten

Fiscaal dag 4: Box 2: aanmerkelijk belang en Vennootschapsbelasting

 • Wat is een aanmerkelijk belang en wie heeft het?
 • Berekening inkomsten, begrippen regulier voordeel, vervreemdingsvoordeel
 • Bijzondere regelingen bij echtscheiding en overlijden
 • Inkomsten uit ter beschikkingstelling van vermogen (TBS) ​
 • Voor welke entiteiten geldt de vennootschapsbelasting?
 • Winstbepaling, beperkt aftrekbare kosten
 • Herinvesteringsreserve
 • Deelnemingsvrijstelling,
 • Fiscale eenheid
 • Verliesverrekening​ in de Vennootschapsbelasting
 • Gecombineerd tarief VPB + plus box 2

Prijzen

Prijs praktijkopleiding
De genoemde prijs is per dag. Wil je je inschrijven voor de hele opleiding of één of meerdere losse dagen? Geef dit goed aan bij de inschrijving of bel met ons secretariaat (033 433 72 17).

Schrijf je je in via onze website? Je geeft bij het inschrijfformulier alleen de startdatum aan van een cyclus van 4 dagen: accountancy of fiscaal. Kies je voor deze datum en geef je verder niets aan bij de opmerkingen dan nemen wij aan dat je voor alle 4 dagen van deze cyclus inschrijft. Wil je de hele praktijkopleiding (8 dagen) volgen, dan kies je 2 startdata: 1 voor de 4 accountancy dagen en 1 voor de 4 fiscale dagen. Wil je dagen onderling wisselen, bel dan met ons cursussecretariaat. 033 433 7217 Zij helpen je graag!

Stuur een mail

Schrijf je je in via MijnAuxilium?  Als je ingelogd bent zie je de losse cursusdata, je schrijft per dag in. Kom je er niet uit? Bel dan met ons cursussecretariaat. Zij helpen je graag!

Incompany prijs

€ 1.950 per cursusdag voor leden van Auxilium
€ 2.350 per cursusdag voor niet leden
De prijzen gelden voor een groep van maximaal 16 deelnemers en zijn inclusief materiaal en reistijd maar exclusief reiskosten (o,35 cent per km) en btw.

Ik heb interesse in een incompany
21-05-2024 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 4 accountancy
23-05-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 3 accountancy
30-05-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 4 accountancy
06-06-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 1 fiscaal
13-06-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 2 fiscaal
20-06-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 3 fiscaal
04-07-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 4 fiscaal
17-09-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 1 fiscaal
24-09-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 2 fiscaal
01-10-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 3 fiscaal
08-10-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 4 fiscaal
08-10-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 1 accountancy
15-10-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 1 accountancy
15-10-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 2 accountancy
17-10-2024 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 1 fiscaal
22-10-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 2 accountancy
31-10-2024 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 2 fiscaal
05-11-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 3 accountancy
05-11-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 3 accountancy
12-11-2024 Zwolle, Van der Valk Hotel, dag 4 accountancy
12-11-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 4 accountancy
14-11-2024 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 3 fiscaal
26-11-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 1 fiscaal
28-11-2024 's-Hertogenbosch - Vught, Van der Valk Hotel, dag 4 fiscaal
03-12-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 2 fiscaal
10-12-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 3 fiscaal
17-12-2024 Leusden, Auxilium Adviesgroep, dag 4 fiscaal

Schrijf je nu in!

Schrijf je hier in voor de Praktijkopleiding gevorderd assistent accountant cursus.

Gerelateerde cursussen