Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17

Corporate finance

Alle experts aan tafel bij aan- of verkoopvraagstukken.

Corporate finance

Corporate finance

Voor de meeste mkb-ondernemers is de aan- of verkoop van hun bedrijf een life event. Want de impact is groot, zowel zakelijk als privé. Wij zijn jouw partner bij corporate finance vraagstukken!

Download de brochure corporate finance

Totaalaanpak: we staan naast je in elke fase

Bedrijfsopvolging, overname, waardebepaling, werknemersparticipatie, bedrijfsfinanciering of herstructurering (flex-bv); voor jou als accountant ligt er een hoofdrol. Natuurlijk in de eerste plaats vanwege je financiële, fiscale of bedrijfseconomische advies, maar ook omdat je de ondernemer al lang kent. Vooral als het om een familiebedrijf gaat. Je weet niet alleen wat er op het spel staat, je voelt het. Dus sta je op scherp in je eigen expertise en schakel je ons in voor de rest.

Als je wilt, staat er een team van specialisten voor je klaar tijdens het hele traject. Onze adviseurs van het Corporate Finance team houden oog voor de menselijke kant van de zaak en voeren indien gewenst een waardebepaling uit en als je wilt. We gaan mee naar de onderhandelingstafel en we zorgen voor de hele juridische en fiscale begeleiding. Ook met de financiering kunnen we helpen en zodra alles beklonken is, maken en controleren we de juridische documenten. Zodat er een goede en, voor alle partijen, toekomstbestendige overeenkomst ligt.

Due diligence begeleiding

Bij een due diligence onderzoek gaat het niet alleen om een financieel, juridisch of fiscaal onderzoek, maar ook om het personeel van het bedrijf. Een overname vereist een zorgvuldige beoordeling van lopende en besloten personeelszaken.

Onze juristen zorgen voor:

  • de volledigheid van de personeelsdossiers
  • correcte aanmelding pensioenen en verzekeringen
  • correcte verwerking salarissen
  • wettige ziekteprotocollen
  • up-to-date administratie zzp’ers en flexers
  • arbeidsafspraken en cao
  • verwachte aanspraken van werknemers
  • de arbeidsvoorwaarden van koper en verkoper.

Door alle personele gegevens ruim voor het verkoopmoment in kaart te brengen, verschuif je van gepercipieerde naar reële waarde. Dat geeft houvast en vertrouwen voor de toekomst.

Strategisch onderhandelen

Als accountant weet je precies waar je bedrijfseconomisch, financieel en fiscaal de accenten legt bij een overname. Met Auxilium heb je er op afroep collega’s bij die het traject juridisch en strategisch funderen. We gaan mee naar onderhandelingen of nemen ze over, als dat tactisch verstandig is.

De transactiestructuur, de koopsom, garanties en zekerheden – alle randvoorwaarden spreken we vooraf door.

Financieringstraject

Sinds 2021 heeft de afdeling Financieren het keurmerk Erkend Financieringsadvies mkb. Dat betekent dat een ervaren financieringsadviseur aanschuift als de ondernemer dat wil, volledig gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Alle afspraken waterdicht

Als koper en verkoper akkoord zijn, noteren onze juristen de afspraken in een intentieverklaring. Zodra alle onderzoeken positief afgerond zijn, is het tijd voor de koop-verkoopovereenkomst. In de vorm van een activa- of aandelentransactie, bijvoorbeeld.

Punten van aandacht zijn garantie- en vrijwaringsbepalingen en, als het om opvolging binnen de familie gaat, een familiestatuut. We maken het papierwerk voor de notaris in orde en denken mee over de toekomst: zijn er statutenwijzigingen nodig om het bedrijf toekomstbestendig te houden, of nieuwe afspraken met aandeelhouders of management?

Sparren over de mogelijkheden?

Eén van onze leden worden? Worden wij jouw collega op afstand!