Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
9 november 2022 Nieuws

5 tips om een vergrijpboete effectief te bestrijden

Een goede tip: Klopt de beschuldiging wel? Is er wel schuld onderzoek gedaan?
Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Het bestrijden van een vergrijpboete is eenvoudiger dan het op het eerste gezicht misschien lijkt.  De volgende 5 tips van mr. Diana Jansen kunnen u daarbij helpen.

1. Laat de inspecteur het werk doen

De inspecteur moet bewijzen dat het beboetbare feit is begaan. Stel de inspecteur vindt dat de belastingplichtige opzettelijk te weinig omzetbelasting heeft betaald. Dan moet hij beide onderdelen bewijzen. Hij moet bewijzen dat er te weinig is betaald, dat lukt meestal nog wel, maar ook dat dit opzettelijk is gedaan. Dat was al niet makkelijk, maar sinds 8 april 2022 moet de inspecteur dat ook nog eens op overtuigende wijze doen. Een zware bewijslast waaraan niet snel wordt voldaan.

2. Ben voorzichtig met het verstrekken van informatie

Omdat de inspecteur de boete moet bewijzen, kunt u in beginsel terughoudend zijn met het geven van informatie voor zover het de boete betreft. De inspecteur moet met de feiten en omstandigheden komen waaruit volgt dat het aan de opzet van belastingplichtige is te wijten dat te weinig belasting is betaald of geheven. Dit geldt overigens alleen voor de boeten. Gaat het om de belastingheffing dan is de belastingplichtige verplicht om informatie te verstrekken.

3. Klopt de beschuldiging wel?

Ik zie in mijn praktijk regelmatig dat de inspecteur geen schuld onderzoek doet. Hij vult dan zelf in hoe een en ander moet zijn gegaan en dat dit opzet of grove schuld oplevert. Vaak klopt die invulling helemaal niet. Bijvoorbeeld dat de belastingplichtige de adviseur of accountant bewust niet geïnformeerd heeft over een bepaalde aangelegenheid zonder dat daar ook maar enig bewijs voor is. Wees daar alert op. Dit gebeurt vaker dan u wellicht denkt.

4. Waarvoor kan een boete worden opgelegd?

Kondigt de inspecteur bijvoorbeeld een boete aan omdat het aan de opzet van belastingplichtige is te wijten dat te weinig inkomstenbelasting is geheven, dan moet het verwijt dat de belastingplichtige concreet wordt gemaakt daarbij aansluiten.
Als de belastingplichtige vervolgens wordt verweten dat er te weinig belasting is betaald dan klopt dat dus niet. Weliswaar is dat een logisch gevolg, maar dat is voor de inkomstenbelasting niet de gedraging die beboetbaar is gesteld. Ook dit komt in de praktijk regelmatig voor.

5. Is de boete niet te hoog?

Lukt het de inspecteur wel om te bewijzen dat de beboetbare gedraging is begaan, dan gaat de vraag ‘Hoe hoog moet de boete zijn?’ een rol spelen. Bij opzet is het uitgangspunt 50% van de te weinig geheven of betaalde belasting en bij grove schuld 25%. Er kunnen feiten en omstandigheden zijn, die tot een lagere boete moeten leiden, bijvoorbeeld financiele omstandigheden of ziekte. Deze omstandigheden moet de belastingplichtige zelf aanvoeren en bewijzen. De inspecteur hoeft daar geen onderzoek naar te doen.