Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 maart 2023 Nieuws

Aanvragen TEK-vergoeding mkb-bedrijven vanaf 21 maart

Auxilium Medewerker

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet, kunnen vanaf dinsdag 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven, voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal zeven procent van de omzet bedragen en die voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling, ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000. De compensatie bedraagt vijftig procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs.

De regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en daarom goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Bij akkoord van de Europese commissie kan de regeling opengesteld worden. De regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Modellen voor Auxilium leden

Inmiddels is het controleprotocol van de TEK goedgekeurd. Het is een 4400N opdracht (feitelijke bevindingen). Op dit moment worden de volgende modellen hiervoor gemaakt. Ze worden binnenkort in de modellenbibliotheek geplaatst.

  • Opdrachtbevestiging
  • Rapport van feitelijke bevindingen
  • LOR
  • Eventueel rekenmodel

Voorwaarden

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen. Verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties ervoor in aanmerking komen. Na een positief besluit volgt binnen twee weken een voorschot. Ondernemers dienen uiterlijk 31 mei 2024 een vaststellingsverzoek in, waarna de definitieve subsidie wordt bepaald.

Informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de RVO-website kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Aanvragen van de TEK-regeling is mogelijk van 21 maart 2023 (09.00 uur) tot 2 oktober 2023 (17.00 uur).

Bron o.a. Accountant.nl