Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 januari 2023 Accountancy

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve MKB-bedrijven

Auxilium Medewerker

Op 14 oktober 2022 is de TEK regeling geschetst door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze schets is de afgelopen maanden verder uitgewerkt en heeft ultimo 2022 geresulteerd in onderstaande voorlopige regeling:

  • De regeling geldt voor energie-intensieve MKB-ondernemingen, inclusief stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen
  • De onderneming, die in Nederland is ingeschreven, voldoet aan de Europese MKB-toets
  • De energiekosten bedragen minimaal 7% van de omzet 2022 (volgens de aangiftes omzetbelasting)
  • De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023
  • De eventueel ontvangen 2 keer € 190 tegemoetkoming in november en december 2022 wordt in mindering gebracht op de subsidie TEK
  • De subsidie bedraagt maximaal € 160.000 per groep verbonden ondernemingen
  • 50% van de totale energiekostenstijging boven de gestelde drempelprijs (elektra € 0,35 per KWh en gas € 1,19 per m2) komt voor vergoeding in aanmerking
  • Het voorschot op de subsidie bedraagt 60% van de berekende vergoeding

De verwachting is dat de regeling uiteindelijk in Q1 2023 gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Op dat moment is pas de aanvraag van het voorschot aan te vragen. Het is nog onduidelijk of de NBA een controleprotocol opstelt t.b.v. de aanvraag van het voorschot en/of de aanvraag tot vaststelling. Uiteraard volgen wij dit en waar nodig stellen wij voor leden de benodigde documenten op n.a.v. het controleprotocol.

Als er bij jouw klanten sprake is van liquiditeitsproblemen voordat de aanvraag van het voorschot gedaan kan worden, dan is in overleg met de Belastingdienst maatwerk (lees: uitstel van betaling van belasting) mogelijk.

Tot slot heeft de NBA op 19 december 2022 een controleprotocol gepubliceerd over de ‘overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022’. Dit betreft niet bovenstaand controleprotocol, maar het controleprotocol dat gehanteerd moet worden voor energiebedrijven zelf (uitbetaling van € 190 in november en december 2022). Omdat wij verwachten dat onze leden geen energiebedrijven als klant hebben, zijn door ons geen voorbeelddocumenten gemaakt.