Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
28 september 2022 Nieuws

Agio-perikelen van de DGA

Hoe dient deze kapitaalstorting in de jaarrekening te worden vermeld?

Helpdeskvraag

Een ondernemer heeft zijn onderneming ingebracht in de BV en na oprichting heeft hij extra geld gestort op geplaatste aandelen (agio). Hoe dient deze kapitaalstorting in de jaarrekening te worden vermeld?

Antwoord

Er geldt voor het jaarrekeningregiem klein geen verplichte toelichting in de jaarrekening t.a.v. een agiostorting, behalve als (artikel 378 lid 3, eerste volzin) er sprake is een kapitaalsstorting (boven pari) ten tijde van oprichting (genoemde rechtshandeling zoals genoemd in artikel 204 lid 1). Voor de duidelijkheid, we hebben het hier dus over de situatie van een storting op al uitgegeven aandelen.

Voor het storten van agio op al uitgegeven aandelen (informele kapitaalsstorting) hoeft u niet naar de notaris. Het is wel zo dat de Algemene Vergadering moet beslissen dat op aandelen agio wordt gestort, tenzij de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten aan het bestuur is verleend.

Als u agio weer uit de vennootschap wilt halen, moet u wel naar de notaris om dit onbelast terug te krijgen.

Om agio zonder belastingheffing te kunnen uitkeren moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: (artikel 4.13 lid 1 letter b Wet IB 2001):

  • het agio moet worden omgezet in gestort aandelenkapitaal (notariële akte);
  • de Algemene Vergadering moet tot de teruggave besloten hebben;
  • via een statutenwijziging moet de nominale waarde zijn verminderd en de opname is onbelast voor zover de actuele fiscale verkrijgingsprijs van de betreffende aandelen niet wordt overschreden.

Als hier niet aan voldaan wordt dan is er sprake van een belast voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2) bij terugbetaling van gestort agio aan de DGA.

De genoemde statutenwijziging betreft het omzetten van agio in aandelenkapitaal en daarna dit aandelenkapitaal via notariële akte te verminderen (afstempelen). Er blijft dus een omweg nodig om onbelast gestort kapitaal (in de vorm van agio) weer naar privé te halen.