Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
13 april 2016 Nieuws

Kan ik terugkomen op een aanzegging van de arbeidsovereenkomst?

mr. Jaco Hoksbergen Bedrijfsjurist
Horizontaal Toezicht
Eenmaal aangezegd dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet, blijft aangezegd?

Wij krijgen regelmatig de vraag of een werkgever kan terugkomen op een aanzegging dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet. De situatie is dan bijvoorbeeld als volgt. Werkgever deelt een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan werknemer mee dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en doet de werknemer een voorstel tot verlenging. In de tussentijd kan er dan een incident plaatsvinden, of doen er zich gewijzigde omstandigheden voor waardoor de werkgever zich afvraagt of er mogelijkheden zijn om terug te komen op de eerder gedane toezegging dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.  Kan dat?

Aanzegverplichting

Vanaf 1 januari 2015 geldt een aanzegverplichting voor werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. Een werkgever is verplicht om een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of het contact wordt verlengd of niet. Als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, dan dient de werkgever aan te geven onder welke voorwaarden die verlenging plaatsvindt. Het is niet verplicht om een reden van verlenging of niet-verlenging op te geven in de schriftelijke aanzegging. Wanneer de werkgever niet voldoet aan deze verplichting, dan kan de werkgever aan de werknemer een boete verschuldigd zijn tot maximaal een bruto maandsalaris.

Hoofdregel

De wet vereist dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten, ook aangeeft onder welke voorwaarden deze voortzetting plaatsvindt. Dit is feitelijk een aanbod aan de werknemer tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer dit aanbod aanvaardt, dan komt de voortgezette arbeidsovereenkomst tot stand.

Het doen van een schriftelijke aanzegging tot verlenging leidt dus – mits de werknemer deze aanvaard – als hoofdregel tot een nieuwe arbeidsovereenkomst. Er zijn dan voor de werkgever geen mogelijkheden om terug te komen op de verlenging, anders dan met expliciete instemming van de werknemer en met gebruikmaking van een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst.

Intrekking voor aanvaarding

Onlangs heeft de kantonrechter zich gebogen over een casus waarbij de werkgever het aanbod tot het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst had ingetrokken vóórdat de werknemer het voorstel had aanvaard. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever het recht had om het aanbod in te trekken. Wel is er dan een boete verschuldigd wegens het niet tijdig nakomen van de aanzegverplichting.

Het intrekken van het aanbod is overigens alleen mogelijk als aan de aanvaarding voor de werknemer geen termijn is verbonden. Als de werkgever een aanbod doet en de werknemer een termijn stelt om dat aanbod te aanvaarden, dient de werkgever zich er dus van bewust te zijn dat hij zijn aanbod binnen deze termijn niet kan intrekken.

Conclusie

Denk goed na over de schriftelijke aanzegging om de arbeidsovereenkomst te verlengen of juist te beëindigen, dit om te voorkomen dat er een kunstgreep toegepast moet worden. Als de werknemer het aanbod heeft aanvaard, is er een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen en kan de werkgever daar niet eenvoudig op terugkomen.