Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 februari 2017 Nieuws

De auto van de zaak en bijtelling

Auxilium Medewerker
Zakelijke kilometers of privé kilometers, dat is de vraag!

Helpdeskvraag

Een medewerkster van een accountantskantoor  heeft een auto van de zaak ter beschikking. Zij is in het bezit van  de ‘verklaring geen privégebruik  auto’. Ze doet er alles aan om onder de 500 kilometer privé grens  per jaar te blijven. Nu overweegt zij om  de AA-opleiding in  Utrecht  te gaan volgen. Dit betekent dat zij iedere vrijdag vanuit Ede naar Utrecht moet reizen. Kunnen de  kilometers naar Utrecht, in verband met de studie  als zakelijk geboekt worden om zo de bijtelling  te voorkomen? 

Antwoord

Een aantal vragen moeten vooraf al beantwoord worden om tot  een advies te komen. Bij navraag blijkt dat de werkgever de volledige opleiding gaat betalen (gerichte vrijstelling WKR). We moeten ook weten of het loon op de vrijdag wordt doorbetaald. Het kan zijn dat er uitruil is, dat wil zeggen dat  een halve dag eigen tijd is van de medewerkster. Een andere mogelijkheid is dat voor de vrijdag het loon wordt doorbetaald maar dat er een privé bijdrage wordt voldaan aan de werkgever.

Indien op vrijdag het salaris wordt doorbetaald dan is de conclusie dat de kilometers  zakelijk verantwoord moeten worden. Er wordt gereisd in het kader van de dienstbetrekking. De opleiding wordt gevolgd voor een beter functioneren en een carrière-opstap binnen het kantoor van de werkgever. De kilometers blijven dan zakelijke kilometers zodat er geen bijtelling voor privé plaatsvindt. Indien in deze situatie – niet ongebruikelijk – een deel van de opleidingskosten door de medewerkster aan de werkgever wordt vergoed, dan wordt dit haar deel aftrekbare kosten in de inkomstenbelasting (te weten scholingsuitgaven). Hierbij moeten we opmerken dat de aftrekbare scholingskosten in 2018 vervangen kunnen worden door een nog niet echt bekend systeem van zgn. scholingsvouchers.

Indien de  vrijdag de gehele dag voor eigen rekening  komt van de medewerkster maar er nog steeds sprake is van kennisverrijking met het oog  de dienstbetrekking, dan wordt de autorit als privé aangemerkt.  Hierdoor wordt  de 500 kilometer grens overschreden en vindt er bijtelling privégebruik auto van de zaak plaats. In deze situatie is er uitgegaan van een volledige betaling van de opleiding door de werkgever.

Conclusie/aanbeveling

In de fiscale wet, noch in de jurisprudentie is een echte eenduidige oplossing te vinden. Van de daadwerkelijke feiten en omstandigheden is het afhankelijk om vast te stellen wat de fiscale gevolgen precies zijn. Met de voorgenoemde casus willen wij een verdedigbaar standpunt uiteenzetten.