Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 februari 2021 Nieuws

Auto van de zaak of privé vermogensetikettering

Auto van de zaak of privé? Hoe zit het met de vermogensetikettering? Er dient bij aanschaf van een vermogensbestanddeel steeds te worden afgevraagd hoe het gebruik eruit gaat zien. Dit geldt dus ook voor de aanschaf van een auto.

Helpdeskvraag

Mijn klant wil een auto aanschaffen. Wat is verstandig om te doen? Zakelijk aankopen of in privé?

Antwoord

Meestal gaan we, als de klant deze vraag stelt, gelijk rekenen op basis van zakelijke kilometers vs. privé kilometers. De keuze voor aanschaf op de zaak of in privé is echter niet altijd vrij. Dit moet dus altijd als eerst worden onderzocht. Daarom behandelen wij hier het leerstuk vermogensetikettering.

In beginsel heeft de ondernemer de keuze of een vermogensbestanddeel tot het bedrijfsvermogen of tot het privévermogen behoort. Aan de keuze is echter wel een grens gesteld. In bepaalde situaties heeft de ondernemer geen keuze, dan is er sprake van verplicht ondernemingsvermogen dan wel verplicht privévermogen. Zodoende kennen we drie categorieën vermogensbestanddelen:

  • Keuzevermogen (volledige keuzevrijheid van de ondernemer);
  • Verplicht ondernemingsvermogen en
  • Verplicht privévermogen.


Wanneer geldt welke categorie?

  • Verplicht ondernemingsvermogen: bij ≥ 90% zakelijk gebruik
  • Verplicht privévermogen: bij ≥ 90% privé gebruik
  • Keuzevermogen: bij > 10% privégebruik en  >10% zakelijk gebruik

Er dient bij aanschaf van een vermogensbestanddeel steeds te worden afgevraagd hoe het gebruik eruit gaat zien. Dit geldt dus ook voor de aanschaf van een auto.

Extra regels
Voor aanschaf van auto’s gelden daarbij nog extra regels:

Bij een privéverbruik van minder dan 500 kilometer is een auto voor een ondernemer verplicht ondernemingsvermogen, ook al is dat meer dan 10% van het totaal, zo heeft de Hoge Raad bepaald. Hierbij wordt aangesloten bij de ondergrens voor de bijtelling. De Belastingdienst stelt dat indien minstens 500 zakelijke kilometers worden gereden er (dus) ook sprake is van verplicht ondernemingsvermogen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 januari 2021 echter beslist dat dit niet altijd het geval is. Wanneer het zakelijk gebruik minstens 500 kilometer is, maar minder dan 10% is van het totaal dan is de auto toch nog verplicht privévermogen.

Voor aanschaf van een auto geldt dus het volgende:

  • Keuzevermogen: wanneer zowel zakelijk als privégebruik minstens 10% is
  • Verplicht ondernemingsvermogen: bij privégebruik van minder dan 500 kilometer
  • Verplicht privévermogen: bij ≥ 90% privé gebruik

Wanneer de auto kan worden bestempeld als keuzevermogen dan kan worden bekeken of het de voorkeur heeft de aankoop zakelijk dan wel privé te laten plaatsvinden. De keuze voor het één of het ander is afhankelijk van veel factoren. Dit is niet eenvoudig aan te geven en kan het beste worden bepaald aan de hand van een berekening. Daarvoor dient u te beschikken over veel informatie (waarde auto, hoeveel km zakelijk, hoeveel km privé, cataloguswaarde etc.). Mocht u hulp nodig hebben; wij kunnen voor uw klant een berekening maken.

Inkomstenbelasting
Wellicht ten overvloede geven wij graag mee dat bovenstaande geldt voor de inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting gelden andere regels. De keuze voor de omzetbelasting kan afwijken van de keuze voor de inkomstenbelasting.