Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17
Nieuws

Belangrijke uitspraak over de UBO

Het Europese Hof van Justitie heeft gisteren uitspraak gedaan over de openbaarheid van het UBO-register. Het Hof vindt dat toegang tot het UBO-register voor het grote publiek ‘een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’ (artikel 7 en 8 van het Handvest). Daarmee wordt een streep gezet door de algemene openbaarheid van het register.

Als de uitspraak was geweest: ‘algemene openbaarheid van het register’, had iedereen informatie kunnen krijgen over de materiële en financiële situatie van begunstigden in het UBO-register. Bovendien vergroot de kans op misbruik van persoonsgegevens, als ze openbaar zijn. Gegevens kunnen worden opgeslagen en verspreid. Wat de exacte gevolgen zijn voor het UBO-register moet nog blijken.