Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17
Belastingen

Meldingsplicht uitbetaling aan derden

Sinds 1 januari 2023 moeten betalingen aan derden op eigen initiatief worden gemeld aan de Belastingdienst. Deze verplichting geldt voor inhoudingsplichtigen. Voor niet-inhoudingsplichtigen geldt een soortgelijke verplichting, maar dan alleen op uitnodiging van de Belastingdienst.

Het gaat hierbij om betalingen aan niet werknemers, waarvoor de betaler geen factuur heeft ontvangen waarop btw is berekend. Deze verplichting geldt daarmee bijvoorbeeld ook voor betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers of ondernemers die de btw-verleggingsregeling toepassen. Denk hierbij aan betalingen aan ingehuurde sprekers of acteurs, deelnemers aan medische proeven, schoonmakers, klusjesmannen.
Deze verplichting geldt niet voor betalingen aan vrijwilligers die onder de grensbedragen van de vrijwilligersregeling blijven (voor 2022 maximaal € 1.800 per jaar en maximaal € 180 per maand).

Tot 1 januari 2022 hoefde deze informatie alleen te worden geven op uitnodiging van de Belastingdienst. Dit was de zogenaamde IB47 melding.

Dit jaar moeten inhoudingsplichtigen voor het eerst voldoen aan deze nieuwe verplichting. Het gaat dan om betalingen in 2022 aan personen die geen werknemer zijn en waarvan de inhoudingsplichtige geen factuur met btw heeft ontvangen.

De betaler moet van deze betaling voor 1 februari 2023 melding doen via een speciaal portaal bij de Belastingdienst. De melder heeft daarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Heeft de meldingsplichtige deze nog niet, dan kunnen die worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Houd rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen! De melding kan ook via Digipoort worden gedaan.

De meldingsplichtige moet de volgende gegevens doorgeven aan de Belastingdienst:

  1. Het uitbetaalde bedrag
  2. De datum van uitbetaling
  3. De naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de uitbetaling
  4. Alleen inhoudingsplichtigen moeten ook het bsn van de ontvanger van de betaling doorgeven.

De Belastingdienst heeft over de nieuwe meldingsplicht een website, die via deze link is te bereiken. Meer over de regelgeving werkwijze en de verschillen per type uitbetaler en de foutmeldingen lees je in de handleiding.

Het RB heeft op 23 januari 2023 nog het volgende gecommuniceerd:

“Vanwege de administratieve lastenverzwaring is de regeling vandaag (red. 20 januari 2023) aan de orde gesteld in het Beconoverleg tussen Belastingdienst en het RB en andere koepels. De uitkomst van dit overleg is dat de Belastingdienst welwillend zal omgaan met verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD. Wij verwachten dat zo’n verzoek gedaan kan worden via het contactcenter van het Gegevensportaal van de Belastingdienst, dat voor deze regeling is opengesteld.”