Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
20 juni 2023 Nieuws

De belastingrente stijgt (nog verder)! Neem op tijd maatregelen

Tijdens onze voorjaarscursussen (update fiscaal) bespraken we de onrechtvaardigheden binnen het stelsel van de belastingrente. Er zijn ook nog geen plannen om de regeling evenwichtiger te maken. Ondanks dat rechters steeds vaker tot vermindering van de belastingrente besluiten.

De praktijk

Er wordt veel sneller rente in rekening gebracht door de Belastingdienst dan vergoed. Het afwijken van de aangifte leidt tot het in rekening brengen van (meer) belastingrente. Zelfs als de afwijking in het voordeel van de belastingplichtige is. En, het wordt alleen nog maar erger: de belastingrente* gaat met ingang van 1 juli 2023 omhoog van vier naar zes (!) procent. 

* Alle belastingen, behalve Vennootschapsbelasting.

Het volledige overzicht van de belastingrentepercentages vind je hier.

Wat kun je nu nog doen?

Wordt er belastingrente in rekening gebracht over aanslagen Inkomstenbelasting met box 3 vermogen en heeft de overheid het opleggen van de aanslag uitgesteld tot er meer duidelijkheid is? Volgens ons reden om bezwaar te maken tegen die (definitieve) aanslag.

Is het nog mogelijk om een voorlopige aangifte in te dienen? Doe dit dan, zeker als er een flink bedrag moet worden betaald. Er worden namelijk voorlopig geen definitieve aanslagen Inkomstenbelasting over 2021 en 2022 opgelegd voor aangiften waarin box 3 vermogen is opgenomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoed. De belastingrenteteller loopt ondertussen wel door.

De aanslagen worden niet opgelegd omdat hier de discussie speelt of het forfaitaire rendement volgens de nieuwe box 3 systematiek wel voldoende recht doet aan het beruchte Kerstarrest. Voorlopige aanslagen worden wel opgelegd. Daarom kan het – ook na 1 mei 2023 – verstandig zijn een (nadere) voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2022 aan te vragen. Zodra die aanslag is opgelegd, loopt de belastingrente niet onnodig door.

Hoe lang kun je een voorlopige aanslag aanvragen?

Dit kan tot 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar. Als er uitstel is verleend kan dit zolang het uitstel nog loopt. Bij becon-uitstel is dit dus 1 mei van het tweede jaar volgend op het belastingjaar!

LET OP! Als er eenmaal aangifte is gedaan is het niet meer mogelijk om een voorlopige aanslag aan te vragen. Maar wij hebben gehoord dat het in sommige gevallen wel is gelukt om een al ingediende aangifte (die nog niet in behandeling was genomen) in te trekken. En deze te vervangen door een verzoek om een (nadere) voorlopige aangifte.

Lees ook de informatie op de website van de belastingdienst.