Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
16 maart 2022 Nieuws

Belastingschulden en de jaarrekening

Kort- en langlopende schulden

Helpdeskvraag

Mijn klant gaat in 2022 gebruik maken van de mogelijkheid om de belastingschulden van 2021 af te lossen in 5 jaar, vanaf 1 oktober 2022. Heeft dit gevolgen voor de jaarverslaggeving?

Ons antwoord

Ja zeker, deze regeling is in 2021 door de Belastingdienst aangekondigd (dus bekend op 31 december 2021) en van toepassing voor alle ondernemingen die van deze aflossingsmogelijkheid gebruik willen maken. Gevolg hiervan is dat deze schuld in de jaarrekening 2021 onder de langlopende schulden wordt gepresenteerd. Houd hierbij rekening met het kortlopende deel. Deze schuld wordt vanaf 1 oktober 2022 gedurende 5 jaar terugbetaald. Het kortlopende deel is dan bij een totale schuld van € 80.000 als volgt te berekenen. € 80.000 / 5 jaar = € 16.000 per jaar. Hiervan in 2022 kortlopend € 16.000 / 4 = € 4.000.

Bij de toelichting bij de langlopende schulden dient te worden vermeld welk deel een looptijd heeft langer dan 5 jaar. We rekenen hierbij vanaf 31-12-2022. In bovengenoemd rekenvoorbeeld bedraagt het deel langer dan 5 jaar € 12.000 (€ 16.000 x ¾).

Extra tip

Dit is bij de jaarrekening 2021 een significante aangelegenheid. Zorg voor goede vastlegging in het samenstellingsdossier en bespreek deze post met de klant!