Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
18 juli 2022 Nieuws

Betaald ouderschapsverlof opnemen?

Dat kan vanaf 2 augustus!
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager
Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Is uw werknemer recent bevallen en wil zij betaald ouderschapsverlof opnemen? Dat kan! Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).  De werkneemster moet in ieder geval minimaal één keer de uren van de werkweek betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen.

De werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder of de Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Ouders kunnen wel het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof?
Een ouder heeft tot het kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kan een ouder hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen.  Het verlof kan in 1 keer achter elkaar opgenomen worden of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Neemt de ouder geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kunnen de niet opgenomen weken nog wel opgenomen worden als onbetaald ouderschapsverlof.