Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
20 augustus 2015 Nieuws

Betalingskorting VpB belast of niet?

Auxilium Medewerker
Een BV betaalde een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in één keer. Dat leverde een betalingskorting op van € 500. Is dit voordeel belast?

Antwoord

Verschuldigde of terug te ontvangen vennootschapsbelasting heeft geen invloed op de fiscale winst van de vennootschap, verschuldigde of te ontvangen rente heeft dat wel. Bepalend is dus of de betalingskorting moet worden gezien als een verlaging van het belastingbedrag of als rente dan wel enig ander voordeel.

De Hoge Raad velde daarover al eens een oordeel (8 juni 2007 nr. 43.019, ECLI:NL:HR:2007:AY9933). De betalingskorting is ingevoerd als een stimulans om snel te betalen. De hoogte van de aanslag wordt niet anders als de betalingskorting wordt verzilverd. Bij de definitieve aanslag kan het gehele bedrag van de voorlopige aanslag worden verrekend, inclusief de genoten betalingskorting. Van een verlaging van de verschuldigde belasting is geen sprake. De betalingskorting is dus een belaste bate. De vraag kan worden gesteld onder welke rubriek de bate moet worden opgenomen. Strikt genomen is het geen ontvangen rente, maar veeleer een bijzondere bate. Gezien de verwantschap met rente is vermelding onder die rubriek verdedigbaar.