Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
23 mei 2024 Nieuws

Bezwaar maken voor Box 3 spaarders aangifte IB 2023

Donderdag 16 mei heeft het Register Belastingadviseurs (RB), samen met andere belangen- en koepelorganisaties (onder andere NOB, SRA, Bond voor Belastingbetalers, NBA, NOAB en de Consumentenbond), een bijeenkomst bijgewoond met het Ministerie van Financiën over de Overbruggingswet box 3. Als reactie op de uitkomst van dat overleg adviseert het RB de groep box 3 spaarders, ruim 1 miljoen belastingplichtigen, om tijdig een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag inkomstenbelasting 2023 om hun rechten voor dat jaar veilig te stellen.

Box 3 spaarders kunnen in aanmerking komen om het box 3-inkomen op basis van werkelijk rendement (rente) te bepalen, zeker als het werkelijke spaarrendement over 2023 lager is dan het forfaitaire rendementspercentage van 0,92%. Dit forfaitaire rendementspercentage is na afloop van het belastingjaar 2023 bepaald. Mogelijk is dat laatste in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en Europees recht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten box 3 spaarders tijdig bezwaar indienen. Gezien het feit dat de termijn voor bezwaarschriften in sommige gevallen deze week al vervalt, is het belangrijk dit bezwaar tijdig te doen. Navraag bij het Ministerie van Financiën heeft opgeleverd dat het aantal aanslagen waarvoor de bezwaartermijn deze week verloopt 185 is. Deze zogenaamde ‘eerste batch’ (met dagtekening 12 april 2024) wordt gevolgd door een ‘tweede batch’ met als dagtekening 3 mei 2024. De aantallen van die tweede batch zijn aanzienlijk groter. Van belang is dat jullie bij de klanten nagaan of en zo ja wie een aanslag heeft gekregen met als dagtekening 16 april. Zij moeten snel actie ondernemen als zij in de gedefinieerde groep box 3 spaarders vallen. Het advies is ook kritisch te kijken naar aanslagen met opvolgende dagtekeningen.

Lees het volledige nieuwsbericht en een sjabloon voor het bezwaarschrift op het (besloten) ledendeel van de website van RB. Vanuit de Belastingdienst is het verzoek om de volgende referentiecode aan het bezwaarschrift toe te voegen: 2023BSTG.

Bron: RB

Voor leden van Auxilium

Op korte termijn is er een model bezwaarschrift beschikbaar in de modellenbibliotheek.

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!