Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
17 januari 2024 Nieuws

Wwft: boete wegens ondeugdelijk cliëntacceptatie en monitoring

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2023 een bestuurlijke boete van €94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. te Lisse. De boete is opgelegd omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen (vastgoedfondsen) de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd. De overtredingen vonden plaats in de periode tussen juli 2018 en oktober 2022.

Beheerders en light-beheerders fungeren als poortwachters

Zwaan Finance is een beheerder van beleggingsinstellingen, die onder het registratieregime valt (light-beheerder). Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht, maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Evenals beheerders met een vergunning, vervullen zij onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden.

Beleggingsfondsen voldeden niet aan Wwft-verplichtingen

Zwaan Finance heeft de rol als poortwachter niet naar behoren vervuld. Zwaan heeft er niet voor gezorgd dat de door haar beheerde beleggingsfondsen beschikten over een deugdelijk cliëntacceptatieproces en een voortdurende controle uitoefenden op de zakelijke relaties en hun transacties. Ook werd niet gecontroleerd of de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) hiervan een politiek prominente persoon (PEP) was. Hierdoor liepen de beleggingsfondsen het risico dat hun dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Boete

Op de overtredingen staat een boete met een basisbedrag van €500.000. De AFM acht de overtredingen ernstig en verwijtbaar, maar het boetebedrag is per saldo verlaagd tot €94.000 in

Bron: AFM

Fris je kennis op met deze cursus over de Wwft (denk aan je periodieke opleidingsverplichting!)