Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
15 augustus 2022 Nieuws

Overeenkomst invulling bonus- en dividendbeleid vanaf NOW4

Wanneer moet de overeenkomst worden opgesteld en wanneer geldt deze verplichting?
Auxilium Medewerker

Vanaf NOW4 is er een nieuwe verplichting bij bonus- en dividendbeleid. De verplichting is opgenomen onder artikel 16 lid 2 van de NOW4. Wat houdt de verplichting in? Een werkgever moet vanaf NOW4 een schriftelijke overeenkomst hebben over bonus- en dividendbeleid.

Met wie sluit de werkgever de overeenkomst?

  • Met tenminste één belanghebbende van de vereniging van werknemers (artikel 3, derde lid van de Wet melding collectief ontslag (vakbond)) of
  • Een andere vertegenwoordiging van werknemers (OR, personeelsvertegenwoordiging of de vergadering* met werknemers. Artikel 35b, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden)

* De vergadering van werknemers (artikel 35b van de Wet op de OR) moet minimaal twee keer per jaar door de werkgever zijn gehouden. De onderneming heeft minimaal 10 en maximaal 50 werknemers.

Wanneer geldt de verplichting?

Alleen als er sprake is van een verbod op het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan het management.

Op welk moment stelt de werkgever de overeenkomst op?

Voordat de accountant een samenstellingsverklaring of een assurance-rapport afgeeft bij een aanvraag tot vaststelling NOW4. De verplichting voor het opstellen van een schriftelijke overeenkomst is ook opgenomen in de wettekst van NOW5 (artikel 16 lid 2) en NOW6 (artikel 13 lid 2). De schriftelijke overeenkomst moet voor aanvraag van de vaststelling van de subsidie zijn gesloten.