Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 november 2022 Nieuws

Box 3: niet-bezwaarmakers: verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 kan nodig zijn

Betekent dit dat ik nu niets meer hoef te doen voor mijn klanten? Let op: Indienen verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 kan toch nodig zijn.
Samenwerkingspartners

Helpdeskvraag

Op 4 november heeft de staatssecretaris een toezegging gedaan voor niet-bezwaarmakers in box 3. Betekent dit dat ik nu niets meer hoef te doen voor mijn klanten?

Ons antwoord

De toezegging in de kamerbrief van 4 november 2022 lijkt heel ruimhartig. Er wordt een nieuwe procedure opgestart om door de Hoge Raad te laten beoordelen of niet-bezwaarmakers over de periode 2017-2020 toch rechtsherstel moeten krijgen. Een ieder met box 3 vermogen doet hier volgens de toezegging automatisch aan mee via een nieuwe procedure die massaal bezwaar plus wordt genoemd.

Wat de kamerbrief echter nog niet vertelt, is wat de rechtsvraag is die aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Deze wordt z.s.m. bekendgemaakt, maar hier hangt naar onze mening wel alles vanaf.

Het is met andere woorden nog steeds niet duidelijk of we achterover kunnen leunen. De grote vraag is namelijk of in deze procedure ook aan de orde komt of het rechtsherstel op basis van de spaarvariant voldoende is in de ogen van de Hoge Raad of dat er (ook) rekening moet worden gehouden met werkelijk (lager) rendement.

Wij verwachten dat alleen de formele vraag aan de orde komt, of niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden omdat de hoogste rechter de wetgeving in strijd met de mensenrechtenverdragen heeft verklaard. Dat zou dan de regel – dat ambtshalve vermindering niet wordt toegekend als er sprake is van nieuwe jurisprudentie -aan de kant moeten zetten, zodat niet-bezwaarmakers toch moeten worden gecompenseerd.

Acties!

  1. In ons bericht van 27 oktober 2022 hebben wij u geadviseerd om vast te inventariseren door welke klanten (te veel) box 3 heffing is betaald: wij adviseren u om daar gewoon mee door te gaan.
  2. Wacht de inhoud van de rechtsvraag nog even af. Wij informeren daarover zodra alles duidelijk is.
  3. Alleen als de rechtsvraag zo ruim is dat daarin ook het werkelijk rendement wordt meegenomen, kunt u daadwerkelijk uw acties voor 2017-2020 beperken tot het in kaart brengen van het rendement. En hoeft er dus geen verzoek te worden ingediend voor het einde van de termijn.
  4. Als de rechtsvraag strikt formeel wordt verwoord adviseren wij alsnog verzoeken ambtshalve vermindering in te dienen. Wij werken nog aan een modelverzoek. Wij gaan er vanuit dat dit verzoek niet pro forma kan worden ingediend, dus hier moet gelijk de volledige motivering in worden opgenomen (evt. inclusief berekening). Voor het jaar 2017 is de uiterste datum van het verzoek 31-12-2022.
  5. Voor alle aanslagen Inkomstenbelasting met box 3 inkomen die nu (nog) worden opgelegd over de jaren 2017-2021(!) adviseren wij om pro forma bezwaar in te dienen. Onder verwijzing naar de discussie of het door de overheid toegepaste rechtsherstel (spaarvariant) wel voldoende recht doet aan de beslissing van de Hoge Raad van 24 december 2021. Tenzij uiteraard het werkelijk rendement, nog zonder rekening te houden met waardestijgingen, al duidelijk meer is dan waar in de aanslag vanuit is gegaan.
  6. Hopelijk is er voordat de aangiftes 2022 moeten worden ingediend meer duidelijk.

Voor Auxilium leden

​Het ‘model klantbrief box 3 niet bezwaarmakers’ is in de modellenbibliotheek geplaatst onder Fiscaal: Categorie Inkomstenbelasting. Wij werken aan een model ‘verzoek ambtshalve vermindering’.