Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
28 oktober 2015 Nieuws

Kan mijn BV schenken aan een goed doel?

Auxilium Medewerker

Kan mijn BV schenken aan een goed doel?

Antwoord

Ja, ook een rechtspersoon kan schenken aan een goed doel. Deze schenkingen kunnen in mindering worden gebracht op het fiscale resultaat. Daar zijn wel 4 voorwaarden aan verbonden namelijk:

  • het moet gaan om schenkingen aan een ANBI of een steunstichting SBBI
  • de schenking bedraagt niet meer dan de helft van de winst
  • de schenking is niet hoger dan € 100.000
  • de schenking moet met schriftelijke bewijzen kunnen worden gestaafd

Tot voor kort was het niet altijd duidelijk hoe de Belastingdienst tegen een dergelijke schenking aankijkt. Waarom schenkt de BV? Zit hier een persoonlijk motief van de aandeelhouder achter? Indien die vraag positief kan worden beantwoord, dan loopt de vennootschap het gevaar dat de schenking niet voor aftrek VPB in aanmerking komt. Bijkomstig gevolg is dat de schenking dan als een uitdeling aan de aandeelhouder wordt beschouwd.

In het Besluit van 28 september 2015, nr. BLBK 2015/396, VPBWI, Giftenaftrek of uitdeling, heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegeven. Ook een schenking gedaan vanuit een “persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder” komt in aanmerking voor de giftenaftrek indien aan de hiervoor genoemde  voorwaarden wordt voldaan. Van belang is nog dat de aandeelhouder het niet voor het zeggen mag hebben in het bestuur van de ANBI.

Tot en met 2017 kent de Geefwet de zogenaamde Multiplier: bij een gift aan een culturele instelling wordt voor de aftrek de schenking verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500.

Schenken uit de BV of uit privé?

Overigens kan het fiscaal ook gunstig zijn om de schenking vanuit privé te doen in de vorm van een periodieke gift. Het voordeel van periodiek schenken ten opzichte van eenmalig schenken vanuit privé is dat er dan binnen de Wet IB geen drempel geldt voor de aftrek. Er moet dan wel ieder jaar worden betaald aan het goede doel. De periodieke schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (hoeft niet notarieel) met een looptijd van minimaal vijf jaar. Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst tot stand komt worden niet meegerekend als periodieke gift. U kunt in de overeenkomst opnemen dat de betalingen worden beëindigd in geval van onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, faillissement, overlijden of als de stichting waaraan u schenkt de ANBI status verliest.

Op grond van de multiplier mag de schenking door een privépersoon aan een culturele instelling worden verhoogd met 25% tot maximaal € 1.250.

De conclusie is dat uw BV mag schenken maar dat het fiscaal gunstiger kan zijn om dit uit privé te doen!