Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 juni 2023 Nieuws

Het concurrentiebeding ligt weer onder vuur

Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

Naar jarenlange discussies over de hervorming van het concurrentiebeding werd in 2015 met de Wet Werk en Zekerheid de eerste aanzet gedaan tot duidelijkheid. Nu wordt er weer gesleuteld aan het concurrentiebeding. Het kabinet wil meer helderheid geven over wanneer een concurrentiebeding kan worden ingeroepen door een werkgever.

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het volgende: “Een concurrentiebeding kan nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is. Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt. Daarom gaan we de regels voor het concurrentiebeding hervormen.”

Daarom is minister Van Gennip van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur (nu wordt dat door jurisprudentie begrensd naar maximaal een jaar)
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract (de motivatie van het geografische gebied is nieuw)
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten)
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen

Naar verwachting wordt het voorstel eind 2023 in een internetconsultatie besproken. We houden je op de hoogte!