Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 december 2015 Nieuws

Correctie fictief loon

Auxilium Medewerker

Hoe kan een fictief loon zo voordelig mogelijk worden verwerkt?

Een van mijn cliënten is interimmanager/consultant. Hij werkt vanuit zijn eigen BV. Hij had in 2012 een loon van € 100.000. Na een boekenonderzoek heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon op € 130.000 gesteld. De BV wordt verplicht om een correctiebericht in te sturen. Met de hoogte van het gebruikelijk loon ben ik akkoord gegaan. De vraag is hoe het fictieve loon zo voordelig mogelijk kan  worden verwerkt.

Antwoord

De inhoudingsplichtige BV heeft een te laag gebruikelijk loon uitgekeerd. Over het verschil tussen het gebruikelijke loon van € 130.000 en het uitgekeerde loon van € 100.000 moet loonbelasting worden afgedragen. De inhoudingsplichtige heeft de keuze om de verschuldigde loonheffing al dan niet te verhalen op de DGA.

Wel verhalen (niet uitkeren)

De dga ‘geniet’ een extra loonbedrag van € 30.000. De heffing van (stel)€ 15.000 wordt in rekening courant verwerkt. De dga krijgt dus een schuld aan zijn bv van € 15.000. Het salaris wordt niet uitbetaald, deze last wordt de bv bespaard. Deze besparing wordt aangemerkt als een informele kapitaalstorting. Die verhoogt de verkrijgingsprijs van de aandelen.  Het loonbelastingbedrag wordt door de dga gedragen.

In journaalposten:
loonkosten (fictief)                                     30.000
a\ informeel kapitaal                                 30.000
rekening courant dga                                15.000
a\ af te dragen loonheffing                       15.000

Het directe gevolg is de afdracht van loonheffing. Bij verkoop van de aandelen of bij liquidatie treedt een uitgesteld effect op: het fictieve loon verhoogt de verkrijgingsprijs  met € 30.000. Daardoor bespaart de dga 25% aanmerkelijk belangheffing ofwel € 7.500.

Niet verhalen (niet uitkeren)

De post (fictief) loon blijft gelijk, evenals de af te dragen loonbelasting. Een brutering is niet nodig. Het informele kapitaal is nu € 15.000 lager, omdat de dga die last nu niet zelf neemt. De ‘bevoordeling’  van de bv is dus ook lager.

In journaalposten:
loonkosten (fictief)                                    30.000
a\ informeel kapitaal                                15.000
a\ af te dragen loonheffing                      15.000

Bij lagere inkomens moet ook premie Zvw worden afgedragen. De Belastingdienst kan in beide gevallen een boete opleggen wegens te weinig op aangifte afgedragen loonheffingen.

Alsnog uitbetalen?

Het kan verleidelijk zijn om het fictieve loon alsnog uit te keren. Volgens de Belastingdienst is deze uitbetaling een terugbetaling van (informeel) kapitaal. Dat is een reguliere opbrengst uit aanmerkelijk belang waarover 25% AB-heffing moet worden betaald.

Het feit dat fiscaal bezien te weinig loon is uitgekeerd in 2012 verandert niets aan het feitelijk genoten loon. Het in aanmerking nemen van fictief loon in een later jaar verandert daar evenmin iets aan. Het te weinig uitbetaalde gebruikelijke loon heeft de bv verrijkt. Op dat moment, dus in 2012, ontstaat een informele kapitaalstorting. Uitbetaling van het verschil in een later jaar ziet de Belastingdienst dan ook niet als loon, maar als een terugbetaling van dat kapitaal. Die terugbetaling is belast.

De correctie in een later jaar is geen loon. Civielrechtelijk had de dga strikt genomen geen recht op dat loon, het is dus niet achterstallig. Het is niet meer dan een fiscale correctie ter vermijding van boxarbitrage en kunstmatige verlaging van het salaris ter besparing van premies en het kunnen verkrijgen van toeslagen.

Indien het alsnog betalen van het salaris wel mogelijk zou zijn, dan zou het interessant zijn om het loon laag te houden. Wordt niet gecontroleerd, dan gaat het goed. Wordt wel gecontroleerd, dan gaat het ook goed door alsnog het juiste gebruikelijk loon uit te betalen. Dit wordt gezien als ongewenste manipulatie.

In de praktijk is het af te raden om het te lage gebruikelijke loon te corrigeren door uitbetaling van het tekort.