Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
10 januari 2020 Nieuws

De afwikkeling van een nalatenschap

Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner
Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 150.000 mensen, met een gezamenlijk vermogen van grofweg € 16 miljard. Al deze nalatenschappen moeten worden afgewikkeld, zowel civiel als fiscaal. Om te kunnen bepalen wat de nalatenschap is, kijken we eerst naar de relatievermogensrechtelijke status van de overledene. Zo kan worden bepaald wat van de overledene zelf is en
wat van een eventuele partner. Volgende stap is het inzicht in wat er in de nalatenschap zit en welke waarde dat vertegenwoordigt. Als we dat in beeld hebben, is van belang hoe de  nalatenschap vererft, volgens de wettelijke regels of een testament. Mede daaruit volgt ook wie er bij de nalatenschap zijn betrokken en wat diens rol is. Zo heeft een erfgenaam een bijzondere positie, doordat hij in de rechten en plichten treedt van de erflater. Tot slot kan aangifte erfbelasting worden gedaan. De verschuldigde erfbelasting kan nog wel van invloed zijn op de te maken keuzes, zoals de omvang van de rente op een onderbedelingsvordering en het gebruikmaken van een afvullegaat.

Mariëtte Elling schreef voor het Vp-bulletin een tweeluik over de afwikkeling van de nalatenschap. In het eerste deel van dit artikel, dat is verschenen in de editie van juli/augustus 2020 (2020/32), kijkt zij naar de omvang van de nalatenschap en de wijze waarop deze vererft. De andere onderwerpen komen in deel twee aan bod dat later dit jaar verschijnt.

Klik hier om deel 1 te lezen. 

In het tweede deel van dit artikel, dat is verschenen in de editie van september 2020 (2020/39), komt aan de orde wie er bij de nalatenschap zijn betrokken en wat de rol van die personen is.

Klik hier om deel 2 te lezen.