Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 februari 2024 Nieuws

Continuïteitsproblemen en de rol van accountants

Geschreven door docent en gastschrijver: Remco van den Akker (financieringsspecialist)
Auxilium Medewerker

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar wel hoge schulden hebben, zodat zij minder vaak failliet gaan. De financiële problemen van veel ondernemingen door de coronaperiode hebben de WHOA extra actueel gemaakt.

De WHOA is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) geëvalueerd. Daaruit blijkt dat de wet in grote lijnen doet wat hij moet doen. Maar uit dit onderzoek blijkt ook dat de wet minder goed werkt voor het mkb en dan vooral bij het kleinbedrijf. Dat heeft niet alleen te maken met onbekendheid met de WHOA, maar ook met de kosten van een WHOA-traject.

Bij financiële problemen heeft de ondernemer diverse mogelijkheden om de problemen het hoofd te bieden. Als adviseur is het dan ook belangrijk om op tijd het gesprek met de ondernemer aan te gaan en de diverse trajecten in hoofdlijnen te kennen. Alleen op die manier kun je de ondernemer helpen en perspectief bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de WHOA het reorganiserend vermogen voor levensvatbare ondernemingen versterkt. De voorzieningen in de WHOA, zoals de mogelijkheid om een afkoelingsperiode op te leggen of beslagen op te heffen, functioneren naar behoren. Ook mag tijdens een WHOA -traject het faillissement van de onderneming niet worden aangevraagd. Ook lijkt de wet te helpen bij de totstandkoming van akkoorden buiten de rechter om.

De onderzoekers zien ook een tegengesteld effect, schuldeisers die zich juist minder flexibel opstellen en aansturen op een akkoord via de rechter, in plaats van een onderhands akkoord. Ook hiervoor is een gedegen kennis van de alternatieven noodzakelijk.

Samen met Remco van den Akker en curator Niek Vinke verzorgen wij een praktijkgerichte cursus, waarbij we de verschillende insolventiescenario’s bespreken, waarbij ook een praktijkcasus aan bod komt. Met de praktijkcasus wordt inzichtelijk gemaakt, welke valkuilen er zijn en hoe je die kunt voorkomen. Daarnaast kijken we vanuit het perspectief van de bank, welke scenario’s spelen daar? Er is uiteraard ook ruimte om jouw eigen praktijkervaringen met deze twee ervaringsdeskundigen te bespreken.