Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 juni 2024 Nieuws

Due diligence, een overnametraject met verschillende focus

Corné Jonker Register Valuator

Corné Jonker is specialist op het gebied van bedrijfswaardering en ‘financiële due diligence’. Iedere ondernemer komt er ooit een keer mee in aanraking: de bedrijfsovername. Een complex en emotioneel proces. Due diligence kan een belangrijk onderdeel zijn in dit proces. Weet jij hoe jij jouw klant kan adviseren?

Er zijn verschillende partijen die een opdracht tot due diligence kunnen verstrekken, zoals de DGA, de onderneming, de banken en de PE-huizen (1). Elke opdrachtgever heeft zijn eigen focus. Een (onervaren) DGA als opdrachtgever heeft vaak de focus op omzet, brutomarges en de waardering van balansposten (debiteuren/crediteuren). Zijn aandacht ligt minder op de (toekomstige) cashflows, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld (ervaren) PE-huizen. Zij willen binnen afzienbare tijd een Money Multiple (2) van bijvoorbeeld 2-3X. Banken hebben de focus op zekerheden en de betaalcapaciteit van de onderneming, vertaald in ratio’s als Debt-Service Coverage Ratio en de leverage-ratio.

Corné Jonker: “Mijn eerste klant was een DGA, geïnteresseerd in de overname van een klein mkb-kantoor. Hij had geen ervaring in de koop van ondernemingen. Zijn focus lag inderdaad voornamelijk op de historische cijfers. ‘Check voornamelijk de courantheid van de voorraad’, vertelde hij me. Ik heb geen specifieke vraag gehad over het in kaart brengen van de (toekomstige) kasstromen. Wat is de investeringsbehoefte? Hoeveel werkkapitaal is nodig voor het generen van de omzet? Hoe zit het met de equity bridge (5)? Een kritische blik op de historie is zeer zeker relevant, maar wat echt belangrijk is, is de potentie van de onderneming in het kunnen genereren van cash. Die potentie is leidend in het bepalen van de economische waarde van de onderneming”.

Heb jij voldoende kennis en ervaring om jouw klant een advies te geven of begeef je je op glad ijs? Verdiep je kennis met de cursus Financiële due diligence. Wat is financiële due diligence en hoe ziet zo’n traject eruit?

Verklaring van termen

  1. PE-huizen (Private Equity) investeren vanuit een fonds, gevuld met geld dat de zogenoemde general partner (fondsbeheerder) zelf inbrengt, aangevuld met geld dat is opgehaald bij limited partners zoals pensioenfondsen en welvarende individuen. Het fonds investeert onder leiding van de general partner in meerdere overnames (buy-outs).
  2. Money Multiple is het rendement van een investering gemeten naar het aantal keer dat het geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend (het bedrag wat een investering oplevert gedeeld door het totale geïnvesteerde bedrag). Dit wordt ook wel ‘Money on Invested Capital’ genoemd.
  3. Debt-Service Coverage Ratio: een financiële maatstaf die wordt gebruikt om het vermogen van een entiteit te beoordelen om voldoende contanten te genereren om haar schuldendienstverplichtingen te dekken, zoals rente-, hoofdsom- en leasebetalingen.
  4. Leverage-ratio: een maatstaf voor de verhouding tussen schuld en eigen vermogen van een bedrijf en de mate waarin deze zichzelf kan financieren.
  5. Equity bridge. Bij een bedrijfsovername wordt bij de bepaling van de koopprijs voor de aandelen gesproken over de ‘ondernemingswaarde’. Dit is niet de uiteindelijke betaling (ofwel aandelenwaarde of koopprijs) die de verkoper daadwerkelijk ontvangt. Het verschil tussen deze twee wordt bepaald door het berekenen van de zogenaamde Equity Bridge.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: