Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
5 januari 2023 Duurzaamheid

Duurzaamheid in 2023

Igo Galama Financieringsspecialist

De NBA heeft voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren duurzaamheid benoemd als strategisch thema. Voor nu en de toekomst een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Voor jou als accountant is het een verplicht thema voor 2023. In jouw adviespraktijk heb je vast al ondernemers die vragen hebben over verduurzamen en de fiscale regels die erbij spelen.

Wat is de achtergrond van de keuze van het thema duurzaamheid?

De NBA is een van de aangesloten partijen van het platform voor duurzame financiering. Dit is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, Invest-NL, de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab.

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep Financiering Circulaire Economie een ‘roadmap’ opgesteld om in de komende periode tot 2030 structureel invulling te geven aan verduurzaming. Het project wordt gesponsord door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de werkgroep Financiering Circulaire Economie zitten de volgende partijen: Invest-NL, Rabobank, ABN AMRO, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, PGGM, ING, Bird&Bird, KPMG, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), NEN, Europese Investeringsbank (EIB), Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fair Capital Partners, Doen Participaties, Copper8 en Nyenrode Business Universiteit.

Het doel is gezamenlijk te kijken hoe zij belemmeringen voor duurzame financiering kunnen voorkomen dan wel wegnemen. En hoe ze door op specifieke gebieden samen te werken positieve impulsen geven aan verduurzaming.

Door een gezamenlijke aanpak met alle partijen in de financiële sector worden zij gezien als de aanjager voor een circulaire transitie om de wereld om ons heen weer beetje bij beetje duurzamer te maken. Hierbij is het streven dat het financieren van de circulaire economie algemeen gemeengoed wordt voor 2030. Bekijk hier het rapport van de werkgroep Financiering Circulaire Economie.

Thema duurzaamheid en Auxilium

Auxilium Adviesgroep ondersteunt het thema duurzaamheid. Vanuit de verschillende vakgebieden gaan we het thema lading geven. Maar we zoeken ook de verbinding tussen de verschillende vakgebieden. Uiteraard verzorgen wij cursussen over duurzaamheid zodat je de te besteden uren voor thema bij ons kunt invullen. Je herkent deze cursussen aan het logo. Lees ook vooral het rapport van de werkgroep: een eerste aanzet tot verdieping!