Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 december 2022 Nieuws

Eerste PE-Portfolio’s beoordeeld door de NBA

Veel verschil in de kwaliteit van het PE-Portfolio's
Marc Weerdenburg Bedrijfsadviseur | Organisatiecoach
Bedrijfsadvies

De NBA heeft de afgelopen weken PE-portfolio’s opgevraagd. Wij hebben de NBA gevraagd naar de bevindingen en daarbij is ook ons Excel-sjabloon ter sprake gekomen. We delen de tips en aandachtpunten van de NBA graag met je!

Algemene opmerkingen

  • De NBA doet momenteel een eerste inventarisatie naar de kwaliteit van de PE-Portfolio’s. Er zijn twee uitkomsten: (1) Het PE-Portfolio ‘voldoet’, (2) Het PE-Portfolio ‘is voor verbetering vatbaar’. Hierbij geeft de NBA aan dat iedereen die een redelijke inspanning voor een PE-Portfolio heeft gedaan ten minste oordeel 2 ‘voor verbetering vatbaar’ krijgt. Dit oordeel heeft geen directe consequenties. Wel krijg je van de NBA adviezen ter verbetering van je toekomstige PE-portfolio’s. Door uitkomst 2 heb je een grotere kans dat jouw PE-Portfolio de komende jaren opnieuw in de steekproef valt. Als dit zo is, moet jouw verbetering natuurlijk zichtbaar zijn.
  • Er is veel verschil in de kwaliteit van het PE-Portfolio. De NBA ziet bijvoorbeeld dat (gemiddeld gezien) jonge accountants minder moeite hebben met een PE-Portfolio opstellen dan oudere accountants. Dit is niet vreemd, aangezien er vanuit de beroepsopleiding ook met dit soort documenten gewerkt wordt.

Belangrijke aandachtspunten voor het PE-Portfolio

  • Zorg dat je jaarlijks begin Q1 een ‘plan van aanpak’ maakt én eind Q4 een evaluatie. Het is niet de bedoeling dat dit door elkaar loopt.
  • Maak de leeractiviteiten zo goed mogelijk controleerbaar. Bijvoorbeeld door deelnamebewijzen of cursuscertificaten.
  • Besteed meer tijd en aandacht aan het formuleren van de leerdoelen. Zorg voor een goede reflectie op de leerdoelen. Veel accountants formuleren te kort. Door de assessor niet mee te nemen in jouw reflectie is de PE-Portfolio lastig te beoordelen. Beschrijf dus duidelijk: Wat heb jij bij dit leerdoel geleerd en hoe heb je dit toegepast in je beroepspraktijk? Niet in een paar woorden, maar met onderbouwing. Doe dit samen met een collega, dan help je elkaar.
  • Haal je een leerdoel niet? Beschrijf dit ook in je evaluatie. Je bepaalt zelf of het leerdoel uiteindelijk wel of geen prioriteit krijgt. Als een leerdoel door andere prioriteiten niet gehaald is, kun je het leerdoel meenemen in je PE-Portfolio van volgend jaar.

Feedback op het Auxilium-sjabloon: voor leden van Auxilium

  • Een goede beschrijving van jouw werkzaamheden op het accountantskantoor en de vaardigheden die hierbij nodig zijn, is de basis van jouw leerdoelen. Het geeft overzicht waar je als accountant direct of indirect verantwoordelijk voor bent. Een goede basis is geen garantie voor succes. Besteed in het PE-Portfolio vooral tijd aan het opstellen, uitvoeren en reflecteren van jouw leerdoelen. De invulling hiervan is in het Auxilium-sjabloon wisselend. Maar dit is bij andere sjablonen ook het geval.
  • Er ligt een verbeterpunt in de leesbaarheid van ons Excel-sjabloon. Het Excel sjabloon volgt letterlijk de 5 stappen die de NBA-handleiding voorschrijft. Hierdoor staan de leerdoelen op verschillende tabbladen. Dit blijkt onoverzichtelijk en maakt het voor een assessor lastig om de rode draad in het PE-Portfolio te volgen. Het alternatief: de online sjabloon/tool in ons klantportaal, is volgens de NBA veel beter te volgen. Wij raden je aan om jouw PE-Portfolio voortaan via ons klantportaal in te vullen: Inloggen – mijnauxilium. De inhoud van dit sjabloon is precies hetzelfde, dus je zet je PE-Portfolio makkelijk over.

Een laatste check op jouw POP?

Vind je het prettig als een collega van Auxilium jouw POP nog even checkt voor je deze afsluit? Wij helpen je hier in januari 2023 graag bij. Je kunt hiervoor een afspraak maken met onze adviseur Marc Weerdenburg.