Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 februari 2024 Nieuws

Mag ik een effectenportefeuille ook op hogere beurswaarde verwerken?

Ed Suiker RA Accountant

Helpdeskvraag

Mijn cliënt (bv) heeft een effectenportefeuille gevuld met beursgenoteerde aandelen. De effectenportefeuille is in waarde gestegen en de bv heeft een verlies geleden in het boekjaar. De waarderingsgrondslag bij deze cliënt is kostprijs of lagere beurswaarde.

Mag ik deze effectenportefeuille ook op hogere beurswaarde verwerken?  En mag ik deze waarde tevens in de aangifte vennootschapsbelasting opnemen?

Antwoord

Waardering

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële (beurs) waarde of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1 BW). Vaak wordt (fiscaal) voor de eerste waarderingsgrondslag gekozen omdat deze een zo laag mogelijk waarde laat zien. Hierbij kan overwogen worden om in het geval dat de reële waarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, in de toelichting deze hogere reële waarde te vermelden (RJK-B6-107).

De vennootschap kan kiezen om beursgenoteerde effecten tegen de actuele (reële) waarde te waarderen; ook als deze hoger is dan de verkrijgingsprijs. Bij deze waardering ontstaan niet gerealiseerde koerswinsten. Deze moeten in de winst- en verliesrekening verantwoord worden.

Winst- en verliesrekening

Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder ‘waardeveranderingen van vordering die tot de vaste activa behoren en van effecten’. Alle periodieke vruchten/opbrengsten, zoals rente en dividend, worden verwerkt onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’.

Stelselwijziging

Het is in deze casus mogelijk om door middel van een stelselwijziging de effecten te waarderen tegen de (hogere) reële waarde. In het vorige boekjaar en dus in de aangifte vennootschapsbelasting is de grondslag verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde gebruikt. De vennootschap zal deze stelselwijziging in de toelichting moeten verantwoorden met daarbij vermelding van de gevolgen voor vermogen en resultaat. Let op: deze stelselwijziging mag niet resulteren in een eenmalig fiscaal voordeel. Het nieuwe gekozen stelsel zal de komende jaren in stand moeten blijven.