Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
16 augustus 2017 Nieuws

Kan een elektrische fiets als ziektekosten aftrekbaar zijn?

Auxilium Medewerker

X is getrouwd met mevrouw Y die aan COPD lijdt. Om het leven voor haar te vergemakkelijken wordt in 2017 een elektrische fiets aangeschaft ter waarde van € 3.100. X is van mening dat hier sprake is van een hulpmiddel  die een aftrekpost oplevert in de zin van de wet op de inkomstenbelasting.  In de aangifte IB 2017 wil hij dan ook de aanschafprijs als aftrekbare uitgaven voor specifieke zorgkosten opvoeren.

Heeft X een kans van slagen dat deze post als aftrekbaar gehonoreerd wordt?

Allereerst zal uitgezocht moeten worden wat de wet verstaat onder “hulpmiddel”.

De wet definieert dit als: “….. voorzover deze hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt”. Hierdoor ontstaat direct de discussie of de elektrische fiets niet tevens door andere, niet-COPD-patiënten gebruikt kan worden.
X zal aan de inspecteur en eventueel hoger op bij een Rechtbank/Hof  aannemelijk moeten maken dat de fiets over een bijzondere hoedanigheid beschikt  die inhoudt  dat deze hoofdzakelijk wordt  gebruikt door zieke en/of invalide personen.
Het is een onvoldoende argument te stellen dat de fiets zich volledig elektrisch voortbeweegt en dat de fiets een lage instap heeft. Tevens kan het weigeren van de aftrekpost ondersteund worden  doordat een volledig elektrische fiets geen lichaamsfuncties overneemt, maar alleen de functie van een normale fiets.

Uit de fiscale literatuur blijkt bovendien dat een elektrische fiets niet vergelijkbaar is met een scootmobiel die door een Besluit van Financiën wel tot een aftrekpost kan leiden. Daarbij was namelijk sprake van een (opvouwbare) elektroscooter/scootmobiel die werd aangeschaft in verband met een spierziekte en als zodanig wél kwalificeerde als hulpmiddel. Op grond van het zgn. gelijkheidsbeginsel valt de aftrekpost voor de E-bike daarmee ook niet op de wal te halen.

Eindoordeel

De aftrekpost zal niet gehonoreerd worden. De e-bike is immers geen uitzonderlijke  als “hulpmiddel” kwalificerende categorie. Een rechter zal terecht ook opmerken dat inmiddels half Nederland, van jong tot oud, zo’n e-bike heeft.

Naschrift

De conclusie wordt mede ondersteund door recente jurisprudentie waaruit blijkt dat de aftrekpost van de kosten van het behalen van een rijbewijs niet wordt gehonoreerd, ondanks het feit dat iemand slechter ter been wordt en toch mobiel wil blijven. Ook de werkgever die voor de werknemer de kosten wilde betalen voor het gewone rijbewijs kreeg nul op zijn rekest. Het rijbewijs is een gemeengoed dat een ieder bezit. Het is geen uitzonderlijk fenomeen dat een aftrekpost rechtvaardigt.