Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
15 februari 2023 Financieren

Wat levert staatsgarantie op naast een lagere rente voor je klant?

Igo Galama Erkend Financieringsspecialist (EFM)

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) wordt ondersteund door de overheid en bieden grotere financieringskansen voor je klant. Ze worden door diverse financiers aangeboden.

Welke voordelen heeft de BMKB voor jouw klant?

 • Haalbaarheid van de financieringsbehoefte
 • Langere looptijden van de lening d.w.z. lagere aflossingstermijnen
 • Lager rentetarief
 • Betere zekerheidspositie voor de financier

Wanneer kan een mkb-onderneming gebruikmaken van de BMKB?

Als de onderneming:

 1. Voldoende continuïteitsperspectief heeft, maar
 2. Onvoldoende zekerheden of zekerheidstellingen kan geven
 3. En het moet gaan om nieuw geld voor bedrijfsactiviteiten en/of herfinanciering van de huidige financier. En niet om het financieren van een eigen vermogen direct dan wel indirect.

Wanneer is het interessant om een staatsgarantie in te bouwen?

Bij bedrijfsovernames of medewerkersparticipaties kan de goodwill worden gefinancierd. Er zijn wel twee randvoorwaarden: zeggenschap & ondernemerschap gaan grotendeels over en de financiering met BMKB maakt onderdeel uit van een totale herfinanciering.

Bij verduurzamen van de onderneming met ‘groene investeringen’ is de BMKB-Groen regeling een optie. Onder deze investeringen worden verstaan:

 • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst van RVO
 • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50% van de totale investering)
 • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C
 • Er is geen overdekking van het pand

Bij innovaties en R&D kan ook een beroep op een BMKB-regeling worden gedaan (mits zij voldoen aan de Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)).

Ook starters en kleinere mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van de regeling. Het proberen waard als een reguliere financiering niet lukt..

Financiers moeten altijd een deel van de financiering op eigen risico in de boeken nemen. Financiers die staatsgarantie aanbieden zijn:

 • De (groot)banken w.o. ABN AMRO, ING en Rabobank
 • Triodosbank
 • Riverbank
 • Alternatieve financiers: Qredits, October, Voordegroei, FundIQ
 • Het Nationaal Groenfonds
 • Diverse kredietunies

De éénmalige kosten die de overheid voor deze garantie in rekening brengt, zijn vanaf 2% van de hoofdsom van de lening waarop deze garantie van toepassing is. En afhankelijk van het soort krediet en de looptijd van de lening.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Igo Galama, Gerrit van t’ Veen, of Marco Kastelein van Auxilium Financieren op 033-4337217.

In het webinar Update Financieren op 16 maart 2023 praten we ook over de regeling en de mogelijkheden.

Volg ons periodiek webinar financieren!