Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
7 mei 2024 Nieuws

Fiscale deadlines van 1 juli 2024

Misschien gaan je gedachten al uit naar de zomervakantie. Vergeet niet onderstaande punten op tijd voor je klant te regelen. Dan kun je daarna met een gerust hart de zomer in.

Afronden inbreng in bv op basis van cijfers per 1 januari

Bij inbreng van een onderneming in de bv (al dan niet met terugwerkende kracht) per 1 januari, kun je slechts inbrengen op basis van de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar, tot en met uiterlijk 30 juni. Als de bv later wordt opgericht met inbreng van de onderneming, moeten er altijd tussentijdse cijfers worden opgesteld voor de inbrengverklaring.

Deponeren stukken notaris voor splitsing/fusie

Ook bij een neerwaartse splitsing en/of een fusie, is de termijn van zes maanden van belang. Om gebruik te kunnen maken van de cijfers uit de jaarrekening per 31 december van het voorafgaande boekjaar, moeten de splitsings- of fusiestukken uiterlijk 30 juni door de notaris worden gedeponeerd. De fusie of splitsing zelf mag wel na 1 juli plaatsvinden. Ben je te laat met het deponeren, dan moeten er tussentijdse cijfers worden opgesteld. Deze tussentijdse cijfers mogen niet ouder zijn dan drie maanden op het moment van deponeren.

Publicatie financiële verantwoording ANBI

Een ANBI moet binnen 6 maanden na afloop van haar boekjaar haar financiële verantwoording publiceren. Volgens de Belastingdienst is dat uiterlijk 1 juli.

Lijfrenteovereenkomst bij inbreng in de bv

Bij het inbrengen van een onderneming in de bv kan jouw klant voor de oudedagsreserve en (als het een ruisende inbreng betreft) voor de stakingswinst een lijfrente bedingen. Dit voorkomt directe afrekening van inkomstenbelasting. Voor de stakingswinst geldt wel een maximumbedrag dat onder andere afhankelijk is van de leeftijd van de klant en eerdere opbouw van pensioen en lijfrente.

LET OP

  • Er gelden uiterste termijnen voor het bedingen van deze lijfrente!
  • De lijfrente is pas echt bedongen, als de lijfrenteovereenkomst is ondertekend!
  • Het aangaan van een lijfrenteovereenkomst met een bv in oprichting is niet mogelijk!
  • Het bedingen met terugwerkende kracht is fiscaal niet toegestaan!

Bij een geruisloze inbreng

De oudedagsreserve valt in de winst per 31 december van het jaar waarin de bv is opgericht of waarin de geruisloze inbreng plaatsvindt. De lijfrente moet uiterlijk zijn bedongen zes maanden na dat kalenderjaar. Let dus op dat de lijfrenteovereenkomst is geregeld vóór 1 juli van het kalenderjaar nadat de bv is opgericht/de onderneming is ingebracht.

Bij een ruisende inbreng

De lijfrente moet uiterlijk zes maanden ná het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt, zijn bedongen.

Let op bij inbreng met terugwerkende kracht naar begin van het jaar (stel 2024), waarbij de stakingswinst wordt aangegeven in het jaar daarvoor (2023). De bv moet dan al zijn opgericht vóór 1 juli van het betreffende jaar (2024) om de lijfrente tijdig te kunnen bedingen!

Is de bv niet tijdig opgericht, dan moet de stakingswinst in het betreffende jaar (2024) worden aangegeven om de lijfrente tijdig (voor 1 juli 2025) te kunnen regelen.

Let op bij aangifte van de stakingswinst in het jaar waarin de voorovereenkomst is gesloten. De bv moet zijn opgericht en de lijfrente moet zijn bedongen vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Wij adviseren in beginsel om pas winst te nemen in het jaar van inbreng van de onderneming in de bv. Dit is fiscaal toegestaan.

Tot slot

In uitzonderlijke gevallen, waarbij het de belastingplichtige niet is aan te rekenen, gaat de Belastingdienst akkoord met een termijnoverschrijding. Hiervoor moet dan wel een verzoek worden ingediend.

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!