Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
15 augustus 2023 Nieuws

Fiscale deadlines van 1 oktober 2023

Het najaar staat bijna weer voor de deur en dat betekent dat naast Prinsjesdag ook de deadline van 1 oktober weer nadert. Deze deadline is van belang voor de toepassing van diverse fiscale regelingen. We herinneren je graag aan de volgende actiepunten:

Inbreng in de bv

Heb je klanten die hun IB-onderneming willen omzetten in een bv? En willen zij dit fiscaal geruisloos en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023? Dan moet er vóór 1 oktober 2023 een getekende intentieverklaring of voorovereenkomst aangetekend zijn gestuurd naar de Belastingdienst. Voor leden van Auxilium: in onze modellenbibliotheek vind je hiervoor uitgebreide modellen. Denk ook aan het speciale registratieformulier dat de Belastingdienst voorschrijft. Deze moet per belastingplichtige worden ingevuld (denk aan inbreng m/v firma).

Let op Als de bv wordt opgericht en de onderneming geruisloos wordt ingebracht vóór 1 oktober, is geen intentieverklaring of voorovereenkomst nodig voor terugwerkende kracht naar 1 januari.

Uitzakken bv

Ook klanten die hun onderneming in een bv met terugwerkende kracht tot 1 januari met een bedrijfsfusie willen laten uitzakken in een nieuwe bv, dienen voor 1 oktober aanstaande een getekende intentieverklaring aangetekend naar de Belastingdienst te sturen. Bij een nieuwe bv-structuur is het van belang de optie hiervoor in de voorovereenkomst of intentieverklaring (zie vorige punt) mee te nemen.

Aangaan samenwerkingsverband

Het aangaan van een vof, maatschap of cv kan fiscaal terugwerken tot 1 januari (bij een kalenderboekjaar), mits dit voor 1 oktober schriftelijk is overeengekomen.

Vraag op tijd buitenlandse btw terug!

Als jouw klant recht heeft op teruggaaf van btw uit een ander EU-land, waar hij zelf geen btw-aangifte hoeft te doen, kan deze btw via de Nederlandse belastingdienst worden teruggevraagd. Dit moet wel vóór 1 oktober van het jaar, volgend op de factuurdatum, gedaan worden.

Let op Deze btw kan niet via de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd. Zie: Wanneer kunt u een verzoek doen? (belastingdienst.nl) 

Fiscale deadlines

Vanaf nu informeren wij jullie regelmatig (en tijdig) over jaarlijks terugkerende fiscale deadlines, zoals voor:

  • Inbreng in de BV (zie boven)
  • Herstructurering
  • Voorkomen belastingrente
  • Bij de belastingdienst aan te leveren gegevens inzake derden