Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
11 mei 2022 Nieuws

Gecombineerde controles NOW 3 en 4

Welke aandachtspunten zijn er voor de gecombineerde controle?
Auxilium Medewerker
Bij onze helpdesk komen de laatste weken regelmatig vragen binnen over het samenvoegen van de controle NOW 3 (3e, 4e en 5e aanvraagperiode) en NOW 4 (6e aanvraagperiode). We hebben de aandachtspunten voor samenvoegen NOW 3 en 4 voor u op een rijtje gezet:
  • Het samenvoegen van de werkzaamheden doet u na afloop van de NOW 4.
  • U geeft één gezamenlijke opdrachtbevestiging af voor zowel de NOW 3 als voor de NOW 4.
  • U voegt ook de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) samen.
  • Per aanvraagperiode (dus voor NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4 afzonderlijk) moet een derden- of samenstellingsverklaring worden verstrekt. Hiervoor is één document door het UWV beschikbaar gesteld. Zie de derdenverklaring met bijlage now3 (uwv.nl) en de samenstellingsverklaring now3 (uwv.nl).
  • Het geeft één gezamenlijke bevestiging af bij de jaarrekening (LOR) voor zowel de NOW 3 als voor de NOW 4.
  • Zoals blijkt uit verlichting 3 in het controleprotocol 2105A4 accountantsprotocol now3 en 4 (nba.nl) mag in één keer na afloop van de NOW 4 (6e aanvraagperiode) het onderzoek uitgevoerd worden, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de afzonderlijke voorwaarden van de diverse tranches.
  • Op het moment dat gekozen wordt voor een gecombineerde opdracht, dient voor alle opdrachten uitgegaan te worden van dezelfde soort opdracht (altijd de zwaarste). Dit houdt in dat op het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld 2 samenstellingsverkaringen, één derdenverklaring en één aanvraag tot vaststelling zonder accountantsproduct, er voor alle 4 de opdrachten bij de combineerde aanvraag tot vaststelling een samenstellingsverklaring verstrekt moet worden.
  • Tussen de diverse opdrachten kan sprake zijn van verschuivingsgevaar. Het verschuiven van omzet tussen NOW-verantwoordingsperiodes die allebei onderdeel uitmaken van de gecombineerde opdracht is pas een risico op een materiële afwijking als gevolg van fraude gezien worden, als die verschuiving een materiële impact heeft op de totaal toe te kennen NOW steun (indien bijvoorbeeld door een verschuiving van omzet de drempel voor de minimale omzetdaling behaald wordt). De hierbij te gebruiken materialiteit is de materialiteit berekend volgens het controleprotocol voor een gecombineerde opdracht. Zie hiervoor Staatscourant 2021, 41878. 
  • De te hanteren materialiteit bedraagt 2% van de referentieomzet  (van de tranches waarvoor een aanvraag tot vaststelling wordt gedaan).
  • Omdat er sprake is van een 4-tal verklaringen, dient voor iedere tranche een apart dossier aangemaakt te worden, waarbij wij ook adviseren om per tranche het gebruikelijke werkprogramma te volgen.

Exclusief voor leden van Auxilium

Wij hebben in onze modellenbibliotheek onder de themadossiers, categorie NOW-regeling, subcategorie NOW 4, de gecombineerde opdrachtbevestiging en LOR opgenomen.