Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
23 maart 2019 Nieuws

Goodwill en de jaarrekening

Ed Suiker RA Accountant
Helpdesk en jurdisch advies

Waardeert u op fiscale of commerciële grondslag? Dat is de vraag!

Helpdeskvraag

Een kleine vennootschap stelt de jaarrekening op op fiscale grondslagen. Op haar balans per 31 december 2019 staat een 33% deelneming gewaardeerd tegen netto-vermogens-waarde. In 2020 wordt het belang in de deelneming uitgebreid waarbij goodwill wordt betaald. De ‘groep’ blijft klein. De houdstervennootschap blijft waarderen op fiscale grondslagen maar wil de deelneming op de balans wel tegen netto-vermogens-waarde blijven tonen. Wat nu te doen met de goodwill?

Ons antwoord

In een jaarrekening op commerciële grondslagen dient de betaalde goodwill te worden geactiveerd en afgeschreven. Sinds 2016 is een andere verwerking van betaalde goodwill niet meer toegestaan volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hoewel het dus niet meer toegestaan is om betaalde goodwill (in de commerciële jaarrekening) in één keer ten laste van het eigen vermogen te brengen is in dit geval dat de enige juiste verwerkingswijze. De betaalde goodwill wordt in een jaarrekening op fiscale grondslagen direct ten laste van de overige reserves afgeboekt en de deelneming staat dan tegen netto-vermogens-waarde op de balans.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: