Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
25 april 2024 Nieuws

Help mijn bank zegt op! En hoe nu verder?

Marco Kastelein Financieringsspecialist

Recent vroeg een Auxilium-lid onze hulp voor een van zijn klanten. De huisbank heeft de financiering opgezegd en per 1 mei moet er afgelost worden. Redenen zijn o.a. de slechte cijfers tot 2022 en een forse schuldpositie ten opzichte van de resultaten. 2023 en Q1 2024 laten een herstel zien en er worden intern binnen het bedrijf ook goede stappen gezet waardoor de weg omhoog lijkt te zijn ingezet. Herfinanciering lijkt extra lastig met deze historische cijfers. Wie stapt er dan wel in voor herfinanciering?

Bij de Financieringsdesk krijgen wij regelmatig hulpvragen van de accountant en ondernemers waarbij de bank de financiering helaas heeft opgezegd. Hier kunnen diverse redenen voor zijn, zoals slechte bedrijfsresultaten of de visie van de bank op de branche. Maar ook de opstapeling van coronaschulden kan een rol spelen. Bij herfinanciering van vastgoed worden de voorwaarden aangepast, bijvoorbeeld hogere rente en met aflossing in plaats van aflossingsvrij.

Vastgoed en ‘coronabedrijven’

Vastgoedfinancieringen en ‘coronabedrijven’ (ondernemingen met schulden aan de Belastingdienst) vallen het meeste op. Bij vastgoedfinancieringen zien we leningen die na 5 jaar geherfinancierd moeten worden. In het verleden zijn deze (deels) aflossingsvrij en tegen fors lagere marktrentes gefinancierd. Nu is het beleid van banken ineens gewijzigd en moet er wel afgelost worden op de lening en zijn de marktrentes fors hoger. Pijnlijk als de huisbank de financiering dan niet wil voortzetten.

Verder zien we ook steeds meer bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis of de energiecrisis (denk aan retail, horeca en staalbedrijven). Deze ondernemingen hebben mindere jaren gehad, wat nu zichtbaar wordt in de cijfers. Resultaten komen onder druk te staan, een daling van het eigen vermogen en forse schuldposities etc. Redenen voor banken om de financiering op te zeggen. En extra pijnlijk als het in 2023 en 2024  weer financieel beter gaat met deze bedrijven. Hoe kunnen we deze ondernemers toch helpen?

Plan van aanpak Auxilium Adviesgroep in deze casus

Casus
De huisbank heeft de financiering opgezegd en per 1 mei moet er afgelost worden. Redenen: slechte cijfers tot 2022 en een forse schuldpositie ten opzichte van de resultaten. 2023 en Q1 2024 laten een herstel zien.

Herfinanciering
Het gaat hier om herfinanciering van het bedrijfspand en krediet, daarom zetten we de aanvraag uit bij onze vastgoedfinanciers. Gezien de goede loan to value (50%) willen deze het vastgoed herfinancieren. Aflossingsvrij, maar tegen een rente van ca. 7%. De klant is tevreden met dit aanbod, de rente bij Bijzonder Beheer van de bank was hoger. En doordat er niet afgelost hoeft te worden, ontstaat er extra werkkapitaal. Verder wordt er meer gefinancierd, wat ingezet kan worden om crediteuren te betalen en schulden versneld af te lossen.

De huisbank
We gaan vervolgens in overleg met de afdeling Bijzonder Beheer van de huisbank. Deze zitten strak in de wedstrijd en willen dat er afgelost wordt op de gestelde datum. De communicatie met de bank gaat vanaf nu via Auxilium om vertrouwen te herstellen/te winnen. Zo hopen we de bank mee te nemen in ons plan van aanpak en tijd te krijgen om alles goed te organiseren. De bank waardeert een goede en open communicatie. Ondernemers kunnen nog wel eens te rooskleurig communiceren, dat doet het vertrouwen van de bank geen goed. Helder, eerlijk en open communiceren en vooral afspraken nakomen zijn hier de simpele toverwoorden!

Herfinanciering werkkapitaal
De onderneming had een krediet bij de huisbank. Vastgoedfinanciers bieden dit product in de regel niet aan. Wel zo fijn om wat extra financiële ruimte te hebben om zo de betalingsafspraken met de Belastingdienst en de crediteuren goed na te komen. Hoe kunnen we dit organiseren?

We benaderen diverse fintechfinanciers en factoringbedrijven. Fintechfinanciers nemen de bankafschriften als basis in de beoordeling. Zo zien zij of er al verbetering is in de resultaten. Verder vragen we een factoraar op basis van de debiteurenlijst een offerte voor krediet. Deze partij kijkt minder naar de historische cijfers, maar wel naar de kwaliteit van de debiteuren. En deze partij is daarom wel bereid werkkapitaal te financieren.

Nazorg
Deze ondernemer heeft zware tijden gekend en er is verlies geleden. Ook na de herfinanciering blijft er behoefte aan begeleiding. In overleg met de accountant blijven we daarom ook na de herfinanciering betrokken. Zo helpen we, samen met de accountant, ondernemers daadwerkelijk verder zodat het bedrijf stappen gaat maken. Als externe partij kunnen wij de ondernemers makkelijker ‘spiegelen’ en de pijnpunten benoemen om hierna samen met de accountant de juiste acties te nemen.

We helpen jouw klant ook graag verder zodat er weer toekomstperspectief is. Trek aan de bel en laat ons meekijken. Er is soms (meestal!) nog heel veel mogelijk!

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: