Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 juli 2017 Nieuws

Het toelichten van zekerheden in de jaarrekening

Ed Suiker RA Accountant

Het toelichten van zekerheden in de jaarrekening. Wat zijn de regels hiervoor?

Helpdeskvraag

Als er materiële vaste activa als zekerheid zijn gesteld voor verplichtingen dan moeten deze worden toegelicht in de jaarrekening. In de praktijk zien we vaak dat deze onder de verplichtingen worden toegelicht, maar daarnaast niet ook nog onder de desbetreffende materiële vaste activa. In de modelrapporten zien we dat zowel onder de verplichtingen als ook onder de materiële vaste activa een toelichting is opgenomen. Wat zegt de regelgeving hierover?

Antwoord

In de regelgeving wordt voorgeschreven om informatie over verstrekte zekerheden zowel bij de betreffende activa als de schulden op te nemen:

  • Op grond van RJ 212.703b (RJk B2.132b) dient in de toelichting op de materiële vaste activa te worden opgenomen de materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen.
  • Op grond van artikel 2:375 BW lid 3 en RJ 254.404 (RJk B9.205) dient in de toelichting voor het totaal van de schulden aangegeven te worden voor welke schulden zekerheid is gesteld en in welke vorm deze zekerheid is gegeven alsmede voor welke schulden een verbintenis tot bezwaring of niet bezwaring van de goederen is aangegaan.

​Dit is de reden dat in de modelrapporten de toelichting onder beide rubrieken is opgenomen.