Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
31 maart 2021 Nieuws

Inbreng in BV

Is er een stappenplan om de keuze te maken voor een BV en de keuze tussen een ruisende of een geruisloze inbreng?

Mijn cliënt heeft in maart een intentieverklaring tot inbreng in de BV ondertekend en met een geleideformulier ingezonden aan de Belastingdienst. De intentieverklaring houdt de keuze tussen ruisend en geruisloos inbrengen open. Maar hoe maak en onderbouw ik nou die keuze? Is hiervoor ook een stappenplan?

Antwoord

De keuze voor een BV en de keuze tussen een ruisende of een geruisloze inbreng hangt van veel omstandigheden af. Wij noemen er enkele (niet uitputtend):

 1. Waarom wil men de BV in? Fiscaal motief of risico, of iets anders?
 2. Bij een  fiscaal motief: op welk bedrag kan het DGA salaris worden gesteld?
 3. Wordt er een onderneming ingebracht of wil men een spaargeld BV?
 4. Timing: hoeveel terugwerkende kracht is gewenst? Hoeveel tijd is nodig om de inbreng verder voor te bereiden?
 5. Zijn de startersfaciliteiten volledig verbruikt? Denk bijvoorbeeld aan de willekeurige afschrijving.
 6. Let op dat een BV minder ruimte voor afschrijving op onroerende zaken kent.
 7. Hoogte stille reserves: is er sprake van (aanzienlijke) overdraagbare goodwill?
 8. Hoe is deze goodwill bepaald? DCF is in beginsel leidend.
 9. Zijn er de afgelopen 5 jaar aanzienlijke investeringen gedaan, waarvoor investeringsaftrek is geclaimd?
 10. Leeftijd en gezondheid ondernemer: deze hebben invloed op de maximale stakingslijfrente bij ruisende inbreng;
 11. Hoogte Oudedagsreserve, eventueel ondernemerspensioen en in het verleden betaalde lijfrentepremies; deze komen in aftrek op de maximale stakingslijfrente
 12. Is er sprake van onroerende zaken? Voor vrijstelling overdrachtsbelasting is van belang dat de inbreng tegen aandelen plaatsvindt (maximaal 10% creditering).
 13. Hoeveel inbrengers zijn er? Worden er meerdere holdings opgericht?
 14. Hoeveel BV’s wil men in totaal oprichten (ook het antwoord op deze vraag is weer van veel omstandigheden afhankelijk);
 15. Hoe moet de doorzak naar de werkmaatschappij en/of tussenholding plaatsvinden? Is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting mogelijk en wenselijk?
 16. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Is er wellicht al een potentiële koper in beeld?
 17. Is er wellicht al een bestaande BV? Wil men de onderneming daarin of daaronder? Dat bemoeilijkt een geruisloze inbreng.
 18. (hoe)Is de ondernemer gehuwd?

Toelichting

Elk van de voorgaande vragen kan ook weer vervolgvragen oproepen. Hierdoor is het naar onze mening niet goed mogelijk om de inbreng te vatten in een universeel toepasbaar stappenplan. Wel zijn er natuurlijk checklists beschikbaar van alle zaken waar je bij een inbreng aan moet denken. Binnenkort wordt in onze modellenbibliotheek (exclusief voor Auxilium leden) ook een dergelijke checklist opgenomen. Er wordt ook een model intentieverklaring en voorovereenkomst opgenomen. En u kunt natuurlijk altijd even met ons sparren om mee te denken over een inbrengtraject.