Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
11 mei 2017 Nieuws

Is een computerbril fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Auxilium Medewerker
Horizontaal Toezicht

Een zelfstandige verricht zijn betaalde redactionele werkzaamheden met gebruik van een computer. Om de teksten op het beeldscherm goed te kunnen lezen schaft hij een computerbril aan die uitsluitend gebruikt wordt voor die redactionele werkzaamheden. De vraag die beantwoord moet worden is of deze aanschaf een fiscale aftrekpost is. De Hoge Raad heeft jaren geleden uitgesproken dat de aanschaf van een computerbril niet is aan te merken als aftrekpost op de inkomsten uit de redactionele werkzaamheden. De kosten hebben een zodanig persoonlijk karakter dat deze niet aftrekbaar zijn. Het standpunt dat de computerbril uitsluitend is aangeschaft en uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van redactionele werkzaamheden – dus zakelijke kosten zijn – wordt genegeerd en krijgt dus toch een streep door de aftrekpost.

computerbril fiscaal aftrekbaar

Hoe zit dit bij een werknemer waarvoor een computerbril wordt aangeschaft?
Door de mogelijkheid van de werkkostenregeling kan hier op verschillende wijzen mee worden omgegaan. Uitgangspunt is dat wij de computerbril niet rechtstreeks willen verlonen in het maandloon van de werknemer. De computerbril kan wellicht in de sfeer van de Arbo-voorzieningen worden ondergebracht en valt dan in de gerichte vrijstelling zodat de computerbril onbelast blijft.

lndien dit niet vast te leggen is in de Arbo-voorzieningen dan kan de computerbril vallen in de zgn. vrije ruimte en op deze wijze onbelast blijven. Discussie met de belastingdienst kan ontstaan over het antwoord op de vraag of de computerbril op kantoor achterblijft en wie dit controleert. Daarnaast kan de vraag worden gesteld hoe gebruikelijk dan wel noodzakelijk het is een computerbril ter beschikking te stellen. Conclusie: een computerbril is dus niet zomaar onbelast te verstrekken aan de werknemer.