Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 februari 2024 Nieuws

Aanleveren openbare jaarverantwoording 2023 zorgaanbieders

Binnen de zorgaanbieders bestaan momenteel twee groepen:

  1. Zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 hun praktijk zijn gestart, bestaande aanbieders
  2. Zorgaanbieders die na 1 januari 2022 hun praktijk zijn gestart of van rechtsvorm zijn veranderd; nieuwe aanbieders

A. ‘Pauzeknop’ uitstel, bestaande aanbieders

Dit uitstel geldt alleen voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 hun praktijk zijn gestart. Deze zorgaanbieders hebben twee jaar uitstel voor het openbaar maken van hun jaarverantwoording. Dus voor de jaren 2022 en 2023 hoeven zij geen jaarverantwoording openbaar te maken.

B. Geen uitstel voor nieuwe aanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht of van organisatiestructuur gewijzigd

Alle zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Deze aanbieders maken voor 1 oktober 2024 (in plaats van 1 juni 2024), dus uiterlijk 30 september 2024, de jaarverantwoording openbaar over boekjaar 2023. Dit doe je via het aanleverportaal DigiMV.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: