Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 mei 2024 Nieuws

Jaarverantwoordingen 2022 en 2023 zorgaanbieders onder pauze worden verwijderd

Op 5 juli 2023 heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg aangekondigd dat een specifieke groep zorgaanbieders geen jaarverantwoording hoeft te publiceren over de boekjaren 2022 en 2023. Deze maatregel wordt van kracht zodra een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking gaat. Vanaf dat moment worden de jaarverantwoordingen van de betreffende zorgaanbieders verwijderd.

Let op dit is voor zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en die tot een categorie behoren die voor die datum geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op basis van wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG).

Verwijdering van jaarverantwoordingen

Met de inwerkingtreding van de AMvB is er geen wettelijke basis meer om de jaarverantwoordingen van deze zorgaanbieders openbaar te maken. Dit houdt in dat de jaarverantwoordingen van deze groep vanaf dat moment worden verwijderd. Het CIBG zal daarom de dataset 2022 vervangen door een nieuwe versie zonder gegevens van zorgaanbieders die onder de pauze vallen.

De gegevens over boekjaar 2022 en 2023 zijn momenteel al niet meer beschikbaar in het archief van DigiMV, omdat deze zorgaanbieders nu de keuze hebben om hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te laten.

Berichtgeving aan de pauzegroep door het CIBG

Het CIBG informeert alle zorgaanbieders die onder de pauze vallen en een jaarverantwoording over 2022 en/of 2023 openbaar hebben gemaakt. Zij kunnen ervoor kiezen hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te houden door in te loggen op DigiMV 2022 en/of DigiMV 2023 en de bestuursverklaring opnieuw te ondertekenen.