Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
9 november 2017 Nieuws

Lang- en kortlopende schulden en de jaarrekening

Ed Suiker RA Accountant
Helpdesk & Fiscaal advies

Helpdeskvraag

Op welke wijze moet ik in de jaarrekening zichtbaar maken wat het onderscheid is tussen langlopende en kortlopende schulden?

Antwoord

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in RJ-Uiting 2017-5 kenbaar gemaakt dat de verplichting om het kortlopende deel van langlopende schulden (vaak aflossingsverplichtingen komend boekjaar) te rubriceren onder de kortlopende schulden is vervallen. In artikel 2: 375 lid 6 BW staat vermeld dat het bedrag van de in het eerstkomende jaar vervallende aflossingen op langlopende leningen afzonderlijk in de toelichting moet worden vermeld, indien deze aflossingsbedragen zijn opgenomen onder langlopende schulden.  Ten behoeve van het wettelijk vereiste inzicht wordt aanbevolen het bedrag van de in het eerstkomend boekjaar vervallende aflossingen op langlopende leningen te rubriceren onder de kortlopende schulden. Deze laatste bepaling wordt vaak door banken gevraagd omdat op deze wijze het inzicht in de liquiditeit van de rechtspersoon wordt vergroot.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: