Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
5 juli 2023 Nieuws

Lijfrente-aftrek verruimd vanaf 2023

Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner
Fiscaal advies

Veel belastingplichtigen kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanzienlijk hogere lijfrenteaftrek benutten. Onderdeel van de per 1 juli 2023 ingevoerde Wet toekomst pensioenen is namelijk, het uitbreiden van de mogelijkheden een lijfrente op te bouwen. Zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte is verruimd.

De eerste verruiming heeft betrekking op wie überhaupt recht kan hebben op de aftrek van lijfrente-inleg. Aftrek was mogelijk tot aan het jaar waarin op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd was bereikt. Aftrek is nu vijf jaar langer toegestaan. Dit past in een maatschappij waar mensen steeds vaker na de AOW-leeftijd doorwerken.

Jaarruimte

De belangrijkste wijziging van de jaarruimte is de verhoging van de maximale aftrek van 13,3% van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-franchise) naar 30%.

Voorbeeld aftrek in 2023

Vera had over 2022 een inkomen van €60.000. Zij doteerde niet aan de oudedagsreserve en bouwde geen pensioen op. Haar jaarruimte is dan in 2023:

  • Vóór aanpassing van de wet: €6.166.
  • Na aanpassing van de wet: €13.907.

Reserveringsruimte

De reserveringsruimte is de niet benutte jaarruimte over de afgelopen jaren. Hierbij telden zeven jaar mee. Na de wetswijziging is dat tien jaar.

Daarnaast wordt de reserveringsruimte niet meer gemaximeerd op 17% van de premiegrondslag met een absoluut maximum van €8.065 of €15.922 (afhankelijk van de leeftijd). De reserveringsruimte is vanaf 2023 gemaximeerd op de niet benutte jaarruimte over de afgelopen tien jaar met een absoluut maximum van €38.000.