Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 juni 2022 Nieuws

Liquideren BV en oudedagsverplichting

Als het pensioen is omgezet in een ODV, zijn er meer mogelijkheden deze verplichting uit de BV te krijgen.
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Helpdeskvraag

Mijn klant wil de BV liquideren, maar er zit nog een ODV (oudedagsverplichting) in. Wat nu?

Antwoord

Kennelijk heeft uw klant het pensioen in eigen beheer in de periode 2017-2019 omgezet in een ODV. Daardoor is de situatie wat eenvoudiger geworden. Van een ODV kan de opgerente waarde naar een ander eigenbeheerlichaam (een andere BV) worden overgedragen. Er wordt dus geen verschil gemaakt tussen de fiscale en de commerciële waarde.

De ODV kan ook worden afgestort naar een professionele uitvoerder. Daarbij maakt de BV de opgerente waarde over naar een bank, beleggingsinstelling of een verzekeringsmaatschappij. Hierdoor ontstaat een bancaire lijfrente (banksparen), een beleggingslijfrente of een lijfrenteverzekering op naam van de DGA. Een lijfrente biedt veel meer flexibiliteit dan een ODV bij het bepalen van de ingangsdatum en de looptijd van de uitkeringen. In een lijfrente is, anders dan in de ODV, een hoog-laag uitkering mogelijk.

Aandachtspunt is wel dat bij afstorten vóór aanvang van de uitkeringen kan worden gekozen voor geheel of gedeeltelijk afstorten. Zijn de ODV-uitkeringen eenmaal ingegaan, dan kan alleen het gehele ODV-saldo worden afgestort èn is akkoord van de Belastingdienst nodig. Het laatste jaar waarin een lijfrente kan ontstaan (en dus de ODV worden afgestort) is het jaar waarin de DGA vijf jaar ouder dan de AOW-leeftijd wordt.

Voor overdragen of afstorten zijn wel middelen nodig. Zijn die er niet of niet voldoende, dan kan de Belastingdienst worden verzocht de ODV niet voor verwezenlijking vatbaar te verklaren. Zij gaat daarmee onder voorwaarden akkoord. In dat geval moet de BV wel op korte termijn worden geliquideerd.

Tot slot: tip

Nu het pensioen is omgezet in een ODV, zijn er meer mogelijkheden deze verplichting uit de BV te krijgen. Voor de volledigheid: afzien van de ODV of zomaar verlagen van de uitkeringen is geen optie, omdat daar sancties op staan (kortweg: 70% heffing over de commerciële waarde).

Mariëtte Elling schreef eerder een artikel over de oudedagsvoorzieningen in de BV voor het VP Bulletin.