Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
14 juni 2023 Nieuws

Grote meerderheid stemt voor amendementen NBA

Auxilium Medewerker
amendement nba

Maandag 12 juni zijn in de NBA-ledenvergadering drie door Auxilium ingediende amendementen ter verbetering van de toetsingsprocedures behandeld. De voorstellen zijn met een ruime meerderheid van stemmen – 96% was voor – aangenomen.

De drie onderwerpen van de amendementen zijn in hoofdlijnen: de kosten van de hertoetsing, het oordeel bij aftoetsing op uitsluitend assurance-opdrachten en het formaliseren van de mogelijkheid op een voortgezette toetsing.

Begin mei ging John Weerdenburg, oprichter van Auxilium op de bres voor de mkb-accountant. Hij had het plan om drie amendementen in te dienen op de NBA-vergadering. En vroeg de achterban om hulp. Die hulp werd geboden: ruim 170 accountants, voornamelijk werkend in het mkb tekenden voor de drie wijzigingen in de Verordeningen.

Nadat maandag de voorstellen door John Weerdenburg in de ledenvergadering mondeling waren toegelicht, zijn zij in stemming gebracht. Het bestuur van de NBA had inmiddels aangegeven de ingediende voorstellen te ondersteunen.

John Weerdenburg: “We zijn heel blij dat onze inspanningen voor de mkb- accountant hebben geleid tot deze mooie uitkomst. Daar doen we het voor als adviesorganisatie voor het mkb! En het voelt ook heel goed dat de NBA achter ons voorstel staat. Samen voor duidelijke regelgeving. Ik wil alle accountants die ons initiatief hebben ondersteund, heel hartelijk bedanken. Het is mooi om te merken hoe we als collega’s samen sterk kunnen staan”.

Op rechts NBA voorzitter Kris Douma