Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
13 februari 2024 Nieuws

MKB Compliance Tool voor kleine mkb-accountantskantoren

Auxilium Medewerker

De NBA heeft COMPact gelanceerd, een nieuwe compliancetool waarin compliancetaken worden gebundeld in een overzichtelijke digitale jaarplanning met per taak handige links en informatie over de van toepassing zijnde regelgeving.

De naam voor deze tool is: COMPact – COMPliance en hierop ACTeren. De tool is vooral bedoeld voor mkb-kantoren met maximaal 5 accountants in dienst en zonder vaktechnisch bureau. De COMPact tool is gratis voor NBA- leden beschikbaar.

Taskmanager

De tool is een soort taskmanager, waardoor de doelgroep inzicht krijgt in de taken die zij op jaarbasis moet voltooien om compliant te zijn met de accountantsregelgeving. De beheerder van de tool kan taken toebedelen aan medewerkers van het kantoor (van secretaresse tot kantooreigenaar). Daarna krijgen de medewerkers berichten om tijdig de aan hen toebedeelde taken uit te voeren. Binnen de taken biedt de tool doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare NBA-handreikingen, brochures en tools. Zo staat compliance regelmatig op de agenda van het kantoor.

5 redenen om deze tool te gebruiken als mkb-kantoor

De NBA zet op een rij waarom de tool handig is voor het mkb-kantoor:

1.    De tool biedt een handig overzicht van accountantsregelgeving waaraan structureel moet worden voldaan als mkb-kantoor. Dit schept rust in de organisatie.
2.    Het structureel op de agenda plaatsen van compliance binnen het kantoor bevordert de goede beroepsuitoefening van de mkb-accountant.
3.    Het structureel op de agenda plaatsen van compliance binnen het kantoor vormt een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de dienstverlening van de mkb-accountant.
4.    Via doorklikmogelijkheden heb je relevante wet- en regelgeving, NBA-Handreikingen, -brochures en -tools tot je beschikking.
5.    Nieuwe of gewijzigde accountantsregelgeving verschijnt op de homepage van de tool.

Aanmelden voor de tool kan hier.

Bron AccountancyVanmorgen/NBA