Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
23 mei 2017 Nieuws

Ondertekening jaarrekening

Wie, wat, waar?
Ed Suiker RA Accountant

Helpdeskvraag

Er komen bij ons regelmatig vragen binnen met betrekking tot de ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de betreffende vennootschap en ook tijdens onze jaarrekening checks merken wij dat er vragen zijn over wie nu de jaarrekening dient te ondertekenen. Wie moeten de jaarrekening ondertekenen?

Advies

De regel is dat de (statutaire) bestuurders de jaarrekening van de vennootschap opstellen en zodoende ook ondertekenen. Dit houdt in dat alle bestuurders de jaarrekening dienen te ondertekenen en hun namen dus ook vermeld dienen te worden. In groepsstructuren komt het regelmatig voor dat een moedervennootschap bestuurder is van een dochtervennootschap. In dat geval dient de moedervennootschap de jaarrekening als opsteller te ondertekenen. Aangezien een vennootschap geen handtekening heeft, dienen alle bestuurders van de moedervennootschap dan namens die moedervennootschap te ondertekenen.

De plaats waar de opstellers moeten tekenen is niet in regelgeving vastgelegd. Wij adviseren echter om dat te doen na de toelichting op de Winst- en Verliesrekening omdat het Bestuur dan duidelijk laat zien dat de gehele jaarrekening inclusief waarderingsgrondslagen en toelichtingen zijn opgesteld onder hun verantwoording.