Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 november 2023 Nieuws

Ondubbelzinnige opzegging

Waarom het bevestigen van de opzegging dienstverband door werknemer zo belangrijk is.
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

“Je bekijkt het maar! Ik ben er klaar mee! Ik neem ontslag, zoek het maar uit!”

Woorden van gelijke strekking zijn soms makkelijk gezegd door een werknemer. Zeker als er sprake is van frustratie of boosheid. Als zo’n situatie zich voordoet: mag je waarde toekennen aan deze manier van opzegging van het dienstverband? Is een bevestiging van het ontslag dan voldoende?

Ondubbelzinnige verklaring

Een opzegging van het dienstverband vereist een ondubbelzinnige verklaring, ontslag nemen heeft grote financiële gevolgen voor de werknemer. Die kunnen in het heetst van de strijd niet overzien worden. Opzeggen van het dienstverband vraagt dan meer dan alleen maar het bevestigen van deze opzegging.

Voor een opzegging door een werknemer is een ‘duidelijke en ondubbelzinnige’ verklaring van de werknemer nodig, die ‘op beëindiging gericht’ is. Alleen dan mag de werkgever erop vertrouwen dat de werknemer daadwerkelijk wil opzeggen.

Wat moet je doen als werkgever?

Onderzoekplicht

De werkgever heeft een onderzoekplicht. Wat was de context waarin de opzegging plaats vond? Had de werknemer daadwerkelijk ‘de wil’ en de bedoeling om het dienstverband te beëindigen? Was de werknemer zich bewust van de (financiële) gevolgen en dat hij met de opzegging zijn rechten zou verliezen op een sociale zekerheidsuitkering? Was de werknemer in (psychische) goede gezondheid toen hij het dienstverband opzegde? Vragen die een werkgever moet stellen, voordat hij een bevestiging van opzegging aan werknemer bevestigt.

Gesprek

Een gesprek voeren met de werknemer om zijn ‘wil’ te verifiëren is een must. Vraag de werknemer zijn mondelinge ontslagverzoek op papier te zetten om misverstanden te voorkomen. Een opzeggingsbrief voor de werknemer opstellen, en die de werknemer tekent, is vaak onvoldoende en kan gezien worden als ‘dwang’.

Schriftelijk bevestigen

  • In het gesprek met de werknemer moet gewezen worden op het verlies van de sociale zekerheid (recht op uitkering) als gevolg van het nemen van ontslag.
  • Maak een gespreksverslag en laat de werknemer dit verslag tekenen.
  • Bevestig de opzegging met de herhaling van het verlies van de sociale zekerheid en de verwijzing naar het gevoerde gesprek.

‘Normale opzegging’

Als een werknemer zijn dienstverband schriftelijk opzegt, waarbij de context van de opzegging als ‘redelijk normaal’ beschouwd kan worden, is het ook belangrijk deze opzegging zorgvuldig te bevestigen. Het verwijzen naar de opgegeven reden van de werknemer (bijv. nieuwe baan) kan de ondubbelzinnigheid bevestigen.

Het komt voor dat het gras bij de buren niet groener blijkt en dat de werknemer zijn opzegging wil intrekken. Met een ondubbelzinnige opzegging die aan de voorwaarden voldoet, heb je als werkgever de keuze of je hem wel of niet in dienst wilt houden.