Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
21 juni 2022 Nieuws

Oorlog Oekraïne en sanctiewetgeving voor accountants

Auxilium Medewerker

Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving voor accountants? Wij leggen het uit!

Eerder dit jaar heeft de NBA Alert 45 ‘Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving voor accountants’ uitgebracht. Ook de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft hierop volgend de RJ-Uiting 2022-4 uitgebracht.  Kern van deze Alert en de RJ-Uiting is dat van betrokken accountants verwacht wordt dat zij kritisch zijn ten opzichte van deze sanctiewetgeving (pogingen om de sancties te omzeilen, toelichtingen in de jaarrekening, inclusief continuïteit).

Daarnaast wordt in de Alert/RJ-Uiting gerefereerd aan RJ 160.206. Het gaat hier om een gebeurtenis na balansdatum (de oorlog is op 28-2-2022 gestart) die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum (31-12-2021). Uiteindelijk dient de jaarrekening alleen dan op liquidatiebasis te worden opgesteld als de continuïteitsveronderstelling door deze start van de oorlog (in 2022) vervalt.

Verder geeft de Alert/RJ-Uiting aan dat volgens RJ 160.404 deze gebeurtenis alleen moet worden vermeld als de gebruiker door het niet toelichten hiervan een ander beeld krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er veel zaken met de Oekraïne/Rusland gedaan worden. De aard van de gebeurtenis en een schatting van de financiële gevolgen dienen dan vermeld te worden in de toelichting (RJ 160.005).

Voor de jaarrekeningen vanaf 2022 kan de oorlog gevolgen hebben voor de waardering van activa en passiva (zie paragraaf 4.2.3 van de NBA Alert 45).

Tot slot geeft de Alert 45 aan dat het verstandig kan zijn, gezien de complexiteit, om een OKB te laten uitvoeren.  Leden van Auxilium kunnen een OKB door ons laten uitvoeren. Wilt u gebruik maken van een verplichte (of onverplichte) OKB, laat u het ons dan ruim van te voren weten, zodat wij de OKB kunnen inplannen.